כלכלה ומשפט

שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים

הרב יעקב אריאל
מתי אומרים נוח לו לאדם שיעשו מצוה בממונו ומתי אומרים מצוההבאה בעבירה לגבי שימוש בחפץ ללא רשות הבעלים?

הצהרה על טיפולים רפואיים

הרב יעקב אריאל
לאדם השתתפות של קופת חולים בטיפולים רפואיים במספר קבועמראש. ההשתתפות לכל טיפול היא בסכום קבוע. את קופת החוליםלא מעניין אם הטיפול יהיה יקר או זול, היא תשלם לפי הקבלות שלהמטפל אליו יגש האדם מקבל הטיפולים.האם מותר לו לקבל טיפול במחיר גבוה ומספר טיפולים מועט,ולהצהיר שקיבל מספר טיפולים רב כדי לקבל מהקופה…

ירושת אשה המפרנסת העיקרית

הרב יעקב אריאל
שלום. אשה שכתובתה 100,000 שח אבל היא המפרנסת העיקריתבמשפחה וקנו דירה אשר רשומה על שניהם. האם צריכה לעדכןאת הכתובה לסכום גבוה יותר, או יכולה לסמוך על שיקול דעתהדיינים במקרה של פטירת הבעל ח"ו שלא יעבירו את הירושהלילדיו או אחיו? תודה.

קניה במקום בו לא משלמים מע"מ

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם מותר לי לקנות בגדים וכדומה בשוק כאשר המוכר לא נותןקבלה. יש לציין שהמכירים בשוק הם עד כדי שליש או חצימהמחירים בחנות.אם מותר האם להחמיר ועד כמה?האם מותר לנסוע במונית שרות שככל שאני יודע עובדת שלא כחוקואין מקבלים שם קבלה?אם ניתן גם להסביר את העקרונות הבסיסים של התשובה.תודה רבה

אבידה בשטרות כסף

הרב יעקב אריאל
שלוםחברי מצא סכום כסף בשטרות,ללא ארנק.רצינו לברר האם פרוט השטרות מהווה סימן המחייב להכריז ?תודה

שימוש בעגלת קניות שנלקחה ללא רשות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!ברצוני לשאול שאלה שמטרידה אותי. יש בבניין המגורים בו אניגרה עגלת קניות של סופרמרקט שנילקחה כנראה ללא רשות.שאלתי היא: האם מותר לי להשתמש בה בלי לעבוד על איסור גזל???בברכה.

מחלוקת על המופלא שבבי"ד ועל המלך

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,ידועה המחלוקת על פירוש האיסור "לא תענה על רב" - האם זהאיסור לחלוק על המופלא שבבית דין או שהאיסור הוא שהמופלא לאיאמר דעתו בתחילה כדי שלא יחששו לחלוק עליו.עיין אגרות משה או"ח חלק א סימן קט.ואע"פ שהרמב"ם בפירוש המשניות ובספר המצוות הכריע שאסורלחלוק על המופלא, בספר משנה תורה משמע שדעתו שמותרלח…

לחלוק על נשיא בית הדין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבמצינו לאו "לא תענה על ריב לנטות" ודורשים "לא תענה על רב",שלא לחלוק על המופלא שבבי"ד.אמנם יש חולקים על פירוש זה (עיין אגרות משה או"ח חלק א סימן קט)והרי מצינו בברכות דף כז שרבי יהושע חלק על רבן גמליאל בענייןתפילת ערבית וכן עוד מקרים בהם חכמים נחלקים עם הנשיא.לדוגמה בתחילת ברכות, מאימתי קורין…

מושב דתי ורכישת משק ע"י חקלאי שאינו שומר תו"מ

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב לכבוד הרב וברכת ד'.אחי גר במושב דתי בהגדרה, אך כיום כ10 אחוזים מהמושב אינםשומרי מצוות, (רובם ככולם בנים ממשיכים...). אך עדיין מוסכםשבאופן רישמי לא מקבלים למושב אנשים שאינם שומרי מצוותמוצהרים בודאי לא כבעל משק וחבר באגודה.והוא פנה אלי בשאלה לגבי אחד החקלאים מהקב' שאינם שומרימצוות, אשר פשט…

הורדת שירים וצריבת דיסק

הרב יעקב אריאל
האם מותר להוריד שירים מהאינטרנט או לצרוב שירים לתוך דיסקואם זה לצורך עצמי בלבד האם אפשר להקל בזה או לא ומה דעתהרב עובדיה יוסף על זה.תודה רבה!

הורדת שיר מהאינטרנט וצריבת דיסקים

הרב יעקב אריאל
שלום!1) האם זה נכון שאם אני מוריד איזה שיר מהאינטרנט אז זה מותרמכיוון שאין לבעלים שליטה על זה כיוון שזה יצא לאינטרנט2) אבל אם אני צורב שיר מדיסק מקורי שזה כבר אסור אבל למהבעצם מדיסק מקורי אסור לי לצרוב והרי כיוון שקניתי את זה אז זהשיך לי אז למה אסור לצרוב?(ובאמת ראיתי גם בספר "ילקוטיוסף" שאם יש איזה…

היזק ראיה

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,האם היזק ראיה שייך גם במקרה שהאדם השני לא יודע כללשרואים אותו או מצלמים אותו?השאלה היא רק על איסור היזק ראיה ולא על "ואהבת לרעךכמוך","לא תלך רכיל" ושאר איסורים. שהרי לפי הרבה פוסקים משמעות ההיזק ראיה זה שלא נותנים לאדםלהתנהג בחצרו כרצונו.ואם נאמר שהטעם הוא משום בושה אז גם זה ליכא.ונניח שמ…

תשלום פיצויים למעון

הרב יעקב אריאל
בני היה במסגרת של משפחתון במשך כחצי שנה . הוצאתי אותועקב אי שביעות רצון. בעלת המשפחתון דורשת תשלום עבור חודשנוסף, למרות שמלכתחילה לא סוכם על תשלום פיצויים .רציתי לדעת מה דעתו של הרב , האם עלי לשלם לה סכום כל שהוא?אודה לתשובתך, וכל טוב.

שוכר שהשכיר לשוכר

הרב יעקב אריאל
בס"דלכבוד הרב שלום וברכה!אודה לרב אם יענה על שאלותי:1. האם מותר לשוכר דירה להשכירה לשוכר אחר במקומו?האם דין "אין השוכר רשאי להשכיר"- שייך דווקא במטלטלין?האם ניתן לטעון: כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו?(במיוחד כאשר הוא משכיר בסכום גבוה יותר).האם זה תלוי בכמות הדיירים או אולי באיכות הדיירים? ("יש בנ…

פתיחת תיק בבית הדין

הרב יעקב אריאל
רציתי פרטים לגבי פתיחת תיק בבית הדין

ארנונה והצהרת השכרת נכס

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםברצוני לשכור דירה שהינה בעצם חלק מבית גדול שחלקו בעל הביתהשאיר לעצמו וחלקו הוא משכיר. כאשר בעל הבית רוצה שגםתשלום הארנונה יחולק פרופוציונית לחלקי הדירה- האם מותר לילקבל תנאי זה שהרי הוא מפסיד בכך את העיריה מכיוון שיש כאןבעצם שתי דירות בעוד התשלום לעיריה בעבור הארנונה נשאר עדייןכאילו יש…

ארנונה והצהרת השכרת נכס - המשך

הרב יעקב אריאל
םולש ברה דובכלתחנה םימי 'סמ ינפלמ יתלאשל הבושתב,החרטהה לע החילספ"ע) יל עודיהמ םלוא .הרידה לעב לע תלטומ הנונראהשתבוח הנש לעמ הרכשהב (היריעה רתאב םיעיפומה םינוירטירקההתוחנה ןתמ יבגל הכלשה הזל שי) רכושה לע תלטומ הנונראהלש קר אל איה תואמרהש ךכ (רכושה לש ובצמל םאתהב הנונראבשי) הרידב וירוגמ לע ריהצמ אלש ר…

קניית מוצר ללא תשלום מס

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות מוצר ללא תשלום מע"מ כאשר בקשה זו מגיעה מהמוכר?2. האם יש הבדל אם התשלום ללא מע"מ מגיעה מהקונה או מהמוכר?

השבת אבידה לקשיש

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום! לפני הרבה זמן מצאתי בביתי 3 תמונות ישנות שלא שייכות לי.התמונות שייכות לקשישים במרכז יום לקשיש שבו עשיתי שירות לאומילפני כ-5 שנים.אז כשעשיתי שירות לאומי שם, ארגנתי איזשהו פרוייקט של עבודתשורשים ביוזמתי, והבאתי מספר מתנדבות מבני עקיבא שישבו עם כמהקשישים ורשמו את סיפור חייהם. כנראה שהקש…

לקיחת עלוני שבת מביכנ"ס שאני לא מתפללת בו

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב שלום וברכה,אני מתפללת בבית כנסת מסוים ששם אין כמעט עלוני שבת, לפחותלא שאני אוהבת. האם אני יכולה לקחת מבית כנסת שליד הבית שליעלונים וללכת לבית כנסת שבא אני מתפללת או שזה נחשב לגזלאו משהו בסגנון? תודה רבה ובשורות טובות
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    הבא