כלכלה ומשפט

אחריות של צלם

הרב יעקב אריאל
אם צלם מקצועי, צילם תמונה, שהלקוח לא מרוצה ממנה. האםהלקוח צריך לשלם? האם זה תלוי 'במנהג המדינה'?

גיזום שיח הנוטה לרה"ר

הרב יעקב אריאל
אני משמש כגנן מטעם היישוב.בחצר של אחת המשפחות, בלט שיח (גדר חיה) אל מחוץ לגדרביתם לעבר הרחוב ובכך מנע והפריע לעבור.אני גזמתי את השיח בענפים הבולטים לרחוב.לאחר מכן באו בעלי החצר וטענו שאני חייב לשאול את רשותםבכדי לגזום ענפים אלו.מה דין במקרה זה ?

זכויות יוצרים בהלכה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!ברצוני לברר את נושא זכויות היוצרים בהלכה, ולכן :1.האם הרב יכול להפנות אותי למקורות שונים העוסקים בנושא זה?(רצוי כמה שיותר)2.ברצוני לברר מספר שאלות מעשיות אם הרב:א. אינטרנט:מה גדרו בהלכה מצד זה שהוא מאגר גדול של מידע (לעינינו: כשר) חוקי ושאינו חוקי? דהיינו: מספר רב של אנשים הכניסו לתוכו שירי…

גזל הגוי, בל תשחית וריבונות

הרב יעקב אריאל
בע"הלכבוד הרב יעקב אריאלשלום רב, במהלך דיון בישיבתנו (הישיבה התיכונית בחיספין) נתקלנו במספרשאלות בנוגע עמדת ההלכה לגבי 'גזל הגוי' ו'בל תשחית' במצבמלחמה, ובמצב שלטון יציב. הייתי שמח אם הרב היה עונה עלהשאלות, (במקרה של שאלות ברמה גבוהה- מורי ורבי יסייע ליבהבנת תשובת הרב). מובן וברור שכל השאלות הן תיא…

קנס על איחור תשלום שכ"ד - המשך

הרב יעקב אריאל
בנושא קנס איחור על תשלום שכ"ד כתב הרב: "שאלה:שוכר דירה טען כי קנס של 50$ לכל יום איחור בתשלום שכרהדירה כמוה כריבית, משום שהיא גדלה ביחס ישיר לזמן האיחור.לעומתו אני טוען כי אין זו ריבית משום שההפרש הוא דרקוני ולכןהוא חורג מכלל ריבית מקובלת ואופיה של התוספת היא עונשי לשםהרתעה ולא לשם התחשבנות מקובלת.…

צריבה והעתקה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!יש לי מספר שאלות הקשורות לנושא זכויות יוצרים:1.האם מותר להוריד תוכנות מאתרי שיתוף קבצים? והאם זה משנהאם הורדת התוכנה היא לצורך זמני, כגון: סטודנט הזקוק לתוכנהרק לסמסטר אחד (4 חודשים), וכדומה?האם יש הבדל בין תוכנות,שירים או סרטים?2.האם יש היתר להוריד שיר\סרט\תוכנה אם בטוח ב-100% שהואלא היה ק…

זכויות יוצרים- ייאוש בעלים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב- מועדים לשמחה! שמעתי פסק של ראש ישיבת הסדר שפסק כי היום בעידן שיתופיהקבצים והצריבות קיים יאוש בעלים של היוצר על זכויות היצירהולכן לאחר 3 חודשים שהיצירה פורסמה ניתן להשתמש בה חופשימפני שיש ייאוש בעלים. בתור בחור בשיעור א' שמעתי את הדבר וזה נשמע לי ממש לאהגיוני מפני שהזכויות הללו הן פרנסת ה…

אכיפת חוזה בבימ"ש אזרחי

הרב יעקב אריאל
האם לצורך אכיפת חוזה , מול יזם שהתחייב בחוזה לבנות דירה ,ובפועל לא בונה אותה , ניתן לפנות לבית המשפט אזרחי ?

גמילות חסד בגופו כמעשר כספים

הרב יעקב אפשטיין
הנני בן 59 והפסקתי לעבוד לפני שנה ומתקיים השקעות מניבות ומקצבת ב.ל של נכות. החלטתי להקדיש זמן להתנדבות.לשם כך אני אני מבקר קשישים מטעם ביטוח לאומי 2 או 3 בשבוע וניצולת שואה פעם אחת.כמן כן אני מתנדב בבית חולים בוקר בשבוע ומבקר חולים. גם לומד ערב עם סטודנטים מחול יהדות. האם כל זה יכול על חשבון מעשר…

דין תורה בחו"ל

הרב יעקב אריאל
ב"ה כבוד הרב שי' אני משמש כרב בעיר באחת ממדינות חבר העמים.יש בעיר איש עסקים יהודי שנמצא בסכסוך עם העיריה אשר בראשהמכהן ראש עיר יהודי, העיריה בראשות ראש העיר החליטו להרוסמבנה אשר בראשות איש העסקים ובכך גרמו לו להפסד לפי דבריושל 5.2 מיליון דולר, הנ"ל מבקש לתבוע את ראש העיר אצלי לדין תורה.שאלתי לכבוד…

ניהול תיק השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום, האם ניתן לתת לחברת השקעות לנהל עבורי תיק השקעותבתמורה לדמי ניהול, האם צריך לחתום על היתר עסקה?

החזרי נסיעות

הרב יעקב אריאל
ארגון מסויים שאני עובד בו נותן לי החזרי נסיעות בהתאם לשוברינסיעה, שאני מגיש לו.באם ארע שבמקום הנסיעה הקבועה באוטובוס, הסתייע בידיוהשתמשתי בטרמפ, האם מותר לי לקחת שובר אחר השווה לערךהנסיעה ולהגישו לאותה חברה, ע"מ לקבל בכ"ז את דמי הנסיעה,שהרי ממ"נ טירחת ההגעה הרי נעשתה מכ"מ ועל זה, לכאורה,משלמת החברה?…

המשמעות הרוחנית של דיני הקניינים

הרב יעקב אריאל
האם לצורת הקניינים,שבתורה ובחז"ל יש משמעות רוחנית מיוחדת,למשל לעומת סדרי משפט אחרים? או שיש כאן רק סידור צורתהחיים בדרך מסוימת ואין משמעות מיוחדת בכל קנין וקנין. והאםבעצם סיטומטא, משמעותה כל דרך הסכמית מקובלת, ואז איןענין להשתמש בקנניני ההלכה?

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1. האם הכלל "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" שנפסק ברמב"ם וכןהוראת רבא לתלמידיו (בבא בתרא קל:) שלא לקבל את דבריו אםהם רואים בהם פירכא - האם זה נוגע רק לדיני ממונות ודיינות אושהוא הדין בכל תחומי התורה כולל איסור והיתר ושבת?2. האם כללי הפסיקה שמופיעים בחושן משפט סימן כה: שמדריכיםאת הדיין כיצד…

ערכאות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם ישנו איסור לעבוד כעו"ד ואם כן באלה תחומים?מהומקור האיסור?באם ישנו איסור האם יש איסור לעבוד במשרד עו"ד (אני במהלך שנתהתמחות)?אודה לרב אם יוכל להשיב לשאלתי בצורה מפורטת.

תשלום ביטול צימר

הרב יעקב אריאל
אני בעל צימר בצפון מידי פעם ישנם מצבים של ביטול ע"י אנשיםורציתי לשאול את כבוד הרב מה הדין ע"פ דין תורה במצב מאין זהכאשר הביטול הוא סמוך למועד או תוך כדי המועד של השהיה. האםע"פ הדין לי יש חובה לשמור את הצימר לאנשים שמזמינים והאם זהמחייב אותם, במיוחד בעונה שהרבה אנשים אחרים פונים ואתה דוחהאותם כי הצימ…

שינוי שכר טרחה

הרב יעקב אריאל
שלום לכת"ר.אני עורך דין, ובא לפני המקרה הבא: אדם מסויים רכש דירה לפני כארבעים וחמש שנים. עקב צרותגדולות שפקדו אותו, לא רשם מעולם את הדירה על שמו בלשכתרישום המקרקעין ("טאבו"). בינתיים מת הקבלן, החברה הקבלניתהתפרקה, ומסמכיה בוערו הן ברשם הקבלנים והן ברשם החברות. לפני כתשע שנים פנה אלי בנו של הרוכש,…

עבודה ורפורמיים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהתקבלתי לעבודה בחברה מסויימת, וגיליתי שהיא כנראה נעזרתבעמותה העוסקת בעזרה גם לאירגונים רפורמיים. אציין כי לחברהשאני אמורה לעבוד בה אין קשר (למיטב ידיעתי) לשום אירגוןרפורמי. האם מותר לי לעבוד בחברה זו? תודה.

ענייני תאונה וביטוח

הרב יעקב אריאל
שלום,רכבי ניזוק בתאונה שלא באשמתי, המוסך, בהמלצת שמאי, תיקןגם נזק שהיה כבר מלפני התאונה.נזק שלא הייתי מעוניין לשלם עלתיקונו.א. האם אני צריך לדווח על כך לביטוח ששלם לי גם על הנזקהנ"ל .ב. מה הדין אם יידעתי את המוסכניק על כך שהפגם היה מלפניהתאונה, ובכל זאת הוא לא יידע את השמאי ותיקן. (אני נהניתימהרמאות…

סמכות הסנהדרין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלוםלגבי המצווה ``לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל``אומר הספרי שיש לשמוע לחכמים אפילו אם יגידו לך על ימין שהואשמאל ועל שמאל שהוא ימין. היינו אפילו אם אדם חושב שהסנהדריןלא צודקים הוא צריך לציית להם.(אמנם יש לזה הגבלות, וכמו שהבנתי מהרמב``ן שחכם שסבורשהסנהדרין טעו אסור לו להקל והוא חי…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    הבא