כלכלה ומשפט

עביד איניש דינא לנפשיה בעיכוב משכורות

הרב יעקב אריאל
שלום לרב,אם לא שילמו לאדם כמה משכורות, האם יכול לעכב את הציוד שלהחברה אצלו בבית עד שימסרו לו את המשכורות ? תודה.

חיובי כרטיס אשראי במסחר אלקטרוני

הרב יעקב אריאל
שלום רב לכבוד הרב. רציתי לשאול, במקרה של ביצוע עסקה עם חברה בינלאומית דרךהאינטרנט, לפעמים החברה עלולה לחייב את כרטיס האשראי שליבשבת, בלי שאני אפילו אדע על כך. האם זה יוצר בעיה הלכתית, ואם כן מה אפשר לעשות?

צריבת דיסק או מספר שירים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לפי ההלכה לצרוב דיסק של שירים ולהביאו לחבר?האם יש הבדל בין צריבת דיסק שלם לבין צריבת מספר שירים?האם מותר להוריד מהאינטרנט שירים מסויימים?

ריבית - בהוזלת מחיר

הרב יעקב אריאל
האם אני יכול לבקש הנחה ממוכר בחנות מתוך ציון העובדה שאנימשלם במזומן, כאשר אני יודע שהמוכר אכן יתן לי את ההנחהמכיוון שהמחיר המקורי הינו מתוך נקודת הנחה של המוכר שבד"כמשלמים בכרטיס אשראי (הערה :אין הכוונה שהתשלום בכרטיסאשראי הוא בתשלומים, אלא שהחיוב מתבצע בסוף החודש)

צריבת דיסקים

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. באינטרנט יש כמה אתרים בהם צריבתהדיסקים נעשית תמורת תשלום, ובצורה חוקית ומקובלת גם עלחברות התקליטים. האם מותר לצרוב שירים באתרים אלו? תודה.

אחריות של צלם

הרב יעקב אריאל
אם צלם מקצועי, צילם תמונה, שהלקוח לא מרוצה ממנה. האםהלקוח צריך לשלם? האם זה תלוי 'במנהג המדינה'?

גיזום שיח הנוטה לרה"ר

הרב יעקב אריאל
אני משמש כגנן מטעם היישוב.בחצר של אחת המשפחות, בלט שיח (גדר חיה) אל מחוץ לגדרביתם לעבר הרחוב ובכך מנע והפריע לעבור.אני גזמתי את השיח בענפים הבולטים לרחוב.לאחר מכן באו בעלי החצר וטענו שאני חייב לשאול את רשותםבכדי לגזום ענפים אלו.מה דין במקרה זה ?

זכויות יוצרים בהלכה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!ברצוני לברר את נושא זכויות היוצרים בהלכה, ולכן :1.האם הרב יכול להפנות אותי למקורות שונים העוסקים בנושא זה?(רצוי כמה שיותר)2.ברצוני לברר מספר שאלות מעשיות אם הרב:א. אינטרנט:מה גדרו בהלכה מצד זה שהוא מאגר גדול של מידע (לעינינו: כשר) חוקי ושאינו חוקי? דהיינו: מספר רב של אנשים הכניסו לתוכו שירי…

גזל הגוי, בל תשחית וריבונות

הרב יעקב אריאל
בע"הלכבוד הרב יעקב אריאלשלום רב, במהלך דיון בישיבתנו (הישיבה התיכונית בחיספין) נתקלנו במספרשאלות בנוגע עמדת ההלכה לגבי 'גזל הגוי' ו'בל תשחית' במצבמלחמה, ובמצב שלטון יציב. הייתי שמח אם הרב היה עונה עלהשאלות, (במקרה של שאלות ברמה גבוהה- מורי ורבי יסייע ליבהבנת תשובת הרב). מובן וברור שכל השאלות הן תיא…

קנס על איחור תשלום שכ"ד - המשך

הרב יעקב אריאל
בנושא קנס איחור על תשלום שכ"ד כתב הרב: "שאלה:שוכר דירה טען כי קנס של 50$ לכל יום איחור בתשלום שכרהדירה כמוה כריבית, משום שהיא גדלה ביחס ישיר לזמן האיחור.לעומתו אני טוען כי אין זו ריבית משום שההפרש הוא דרקוני ולכןהוא חורג מכלל ריבית מקובלת ואופיה של התוספת היא עונשי לשםהרתעה ולא לשם התחשבנות מקובלת.…

צריבה והעתקה

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!יש לי מספר שאלות הקשורות לנושא זכויות יוצרים:1.האם מותר להוריד תוכנות מאתרי שיתוף קבצים? והאם זה משנהאם הורדת התוכנה היא לצורך זמני, כגון: סטודנט הזקוק לתוכנהרק לסמסטר אחד (4 חודשים), וכדומה?האם יש הבדל בין תוכנות,שירים או סרטים?2.האם יש היתר להוריד שיר\סרט\תוכנה אם בטוח ב-100% שהואלא היה ק…

זכויות יוצרים- ייאוש בעלים

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב- מועדים לשמחה! שמעתי פסק של ראש ישיבת הסדר שפסק כי היום בעידן שיתופיהקבצים והצריבות קיים יאוש בעלים של היוצר על זכויות היצירהולכן לאחר 3 חודשים שהיצירה פורסמה ניתן להשתמש בה חופשימפני שיש ייאוש בעלים. בתור בחור בשיעור א' שמעתי את הדבר וזה נשמע לי ממש לאהגיוני מפני שהזכויות הללו הן פרנסת ה…

אכיפת חוזה בבימ"ש אזרחי

הרב יעקב אריאל
האם לצורך אכיפת חוזה , מול יזם שהתחייב בחוזה לבנות דירה ,ובפועל לא בונה אותה , ניתן לפנות לבית המשפט אזרחי ?

גמילות חסד בגופו כמעשר כספים

הרב יעקב אפשטיין
הנני בן 59 והפסקתי לעבוד לפני שנה ומתקיים השקעות מניבות ומקצבת ב.ל של נכות. החלטתי להקדיש זמן להתנדבות.לשם כך אני אני מבקר קשישים מטעם ביטוח לאומי 2 או 3 בשבוע וניצולת שואה פעם אחת.כמן כן אני מתנדב בבית חולים בוקר בשבוע ומבקר חולים. גם לומד ערב עם סטודנטים מחול יהדות. האם כל זה יכול על חשבון מעשר…

דין תורה בחו"ל

הרב יעקב אריאל
ב"ה כבוד הרב שי' אני משמש כרב בעיר באחת ממדינות חבר העמים.יש בעיר איש עסקים יהודי שנמצא בסכסוך עם העיריה אשר בראשהמכהן ראש עיר יהודי, העיריה בראשות ראש העיר החליטו להרוסמבנה אשר בראשות איש העסקים ובכך גרמו לו להפסד לפי דבריושל 5.2 מיליון דולר, הנ"ל מבקש לתבוע את ראש העיר אצלי לדין תורה.שאלתי לכבוד…

ניהול תיק השקעות

הרב יעקב אריאל
שלום, האם ניתן לתת לחברת השקעות לנהל עבורי תיק השקעותבתמורה לדמי ניהול, האם צריך לחתום על היתר עסקה?

החזרי נסיעות

הרב יעקב אריאל
ארגון מסויים שאני עובד בו נותן לי החזרי נסיעות בהתאם לשוברינסיעה, שאני מגיש לו.באם ארע שבמקום הנסיעה הקבועה באוטובוס, הסתייע בידיוהשתמשתי בטרמפ, האם מותר לי לקחת שובר אחר השווה לערךהנסיעה ולהגישו לאותה חברה, ע"מ לקבל בכ"ז את דמי הנסיעה,שהרי ממ"נ טירחת ההגעה הרי נעשתה מכ"מ ועל זה, לכאורה,משלמת החברה?…

המשמעות הרוחנית של דיני הקניינים

הרב יעקב אריאל
האם לצורת הקניינים,שבתורה ובחז"ל יש משמעות רוחנית מיוחדת,למשל לעומת סדרי משפט אחרים? או שיש כאן רק סידור צורתהחיים בדרך מסוימת ואין משמעות מיוחדת בכל קנין וקנין. והאםבעצם סיטומטא, משמעותה כל דרך הסכמית מקובלת, ואז איןענין להשתמש בקנניני ההלכה?

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב,1. האם הכלל "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" שנפסק ברמב"ם וכןהוראת רבא לתלמידיו (בבא בתרא קל:) שלא לקבל את דבריו אםהם רואים בהם פירכא - האם זה נוגע רק לדיני ממונות ודיינות אושהוא הדין בכל תחומי התורה כולל איסור והיתר ושבת?2. האם כללי הפסיקה שמופיעים בחושן משפט סימן כה: שמדריכיםאת הדיין כיצד…

ערכאות

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרבהאם ישנו איסור לעבוד כעו"ד ואם כן באלה תחומים?מהומקור האיסור?באם ישנו איסור האם יש איסור לעבוד במשרד עו"ד (אני במהלך שנתהתמחות)?אודה לרב אם יוכל להשיב לשאלתי בצורה מפורטת.
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא