כלכלה ומשפט

העתקת קלטות

הרב יעקב אריאל
בעניין העתקת קלטות שנכתב עליהן שאין להעתיקן, מה דעת הרבמעיקר הדין ומה יש לנהוג לכתחילה, ובדיעבד (-אם כבר הקליט)?

פינוי פסולת

הרב יעקב אריאל
בחצרי עומד עץ שענפיו בולטים לחצר שכנה. במהלך השלגבירושלים נפלו חלק מן הענפים הבולטים אל החצר השכנה, אל שטחהחצר השכנה.על מי מוטלת החובה לפנות את הענפים השבורים ?מחשבתי היתה שהיות ומותר היה לדיירי החצר השכנה לחתוך הענפיםהבולטים לו רצו בכך, עתה שלא עשו זאת ענפים אלה היוםבאחריותם גם במקרה שנשברו ונפלו ל…

אחריות על כלי עבודה

הרב יעקב אריאל
אדם קיבל פלפון ממקום עבודתו. כאשר עבד בעבודה אחרת הניחאת המכשיר בצד. לאחר כמה ימים המכשיר נגנב. האם הוא חייבבתשלומיו למקום העבודה? האם יש נ"מ אם הוא עבד בהתנדבות?

התורה ודיני תעבורה

הרב יעקב אריאל
כאשר למדתי את פרק "המניח" תהיתי לעצמי, אם חז"ל היומנסחים את חוקי התעבורה האם גם הם היו פוסקים ש "שהפוגעמאחור תמיד אשם, כי היה צריך לשמור מרחק עצירה" או שהיופוסקים כמו במשנה שהדבר תלוי בסוג המקרה ואם הייתה אזהרהמספקת ?תודה!

שימוש בתכנה מועתקת

הרב יעקב אריאל
אני מעוניין לקנות תוכנת מחשב שבעזרתה אוכל להתפרנס, אך איןברשותי מספיק כסף בכדי לקנותה. האם מותר לי להשתמש בתוכנהמועתקת במידה ואני מתחייב לקנותה לכשארוויח בעז"ה את הסכוםהדרוש?

תשלום כנס

הרב יעקב אריאל
לפי בקשת שכנים, נהגת צרפה לנסיעה עם ילדיה את ילדיהשכנים, וע"כ נסעו ברכב יותר מן המותר. היא נתפסה בעבירתהנהיגה וחוייבה בקנס, האם היא יכולה לדרוש מן השכנים להשתתףבתשלום הקנס?

מסיק במטע של ערבים

הרב יעקב אריאל
נמסר לי כי כבוד הרב אריאל פירסם מאמר בנושאהייתי מבקש ללמוד המאמר

שאלה בנזקי עירייה

הרב יעקב אריאל
מור אבי משכיר למישהו מזה עשר שנים חנות ירקות במקום שכונתיולא מפותח בירושלים.השוכר הינו המשכיר השלישי של החנות וקיבל את החנות כשהיאעובדת עם לקוחות מבלי לשלם מוניטין כפי שהוסכם.כיום השוכר פתח בור מתחת למרפסת שאביו גר בה שנימצאתבמרחק שתי מטר מהחנות שלנו ורוצה לפתוח שם חנות ירקות.השוכר לא גר בבינין הזה…

"ניצול" אתר פקסים באינטרנט

הרב יעקב אריאל
יש אתר המאפשר משלוח פקסים דרכו, הוא מטביע פרסומת בפקסהנשלח, ומגביל את המשלוח לפעם אחת בעשר דקות, ולמקס. של10 ביממה.מצאתי דרך לעקוף מגבלות אלו ולשלוח באופן רציף כמות של פקסים. שאלתי היא האם יש כאן בעיה הלכתית של גזל או משהוא דומה?- האם יהיה הבדל בין שימוש לצרכי הפרטיים , לבין שימוש לצרכיםלאומיים, כג…

צריבה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב!האם מותר לצרוב דיסקים?מצפה לתשובה,

דיני ממונות

הרב יעקב אריאל
ראובן נסע ברכב של שמעוןושכח ברכב חפץ כאשר ירד מהרכב,ראובן בהגיעו ליעדו התכוון לסגור את הרכב אך שכח (לא טרקהיטיב את הדלת או לא סגר היטיב את האזעקה שסוגרת אוטומטיתאת הדלתות וכד') והחפץ נגנב מהרכב. מה הדין? אודה לרב אם יוכל לנמק תודה​

תשובה על גזל

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,בילדותי (בערך עד גיל 14, היום אני בת 21) נכשלתי כמה וכמהפעמים בגזל. אני לא יודעת מיהם כל האנשים שגזלתי מהם, בעיקר"גניבות קטנות" בכיתה לדוג' פה ושם.יש משפחה של חברתי, לגביהם אני כן זוכרת בוודאות שהייתי נוהגתלקחת כסף שהיה מונח בביתם כשהייתי שם, אבל אני לא זוכרת כמהכסף לקחתי (יתכן שבין -…

נזיקין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב אריאל.מצאנו מקרים שבהם אדם עסוק בעשית מצווה ומתחיב בנזיקין, כמוהמניח נר חנוכה ברה"ר, או המסכך ברה"ר, לעומת זאת- ישמקרים בהם אדם עושה מצווה ונפטר, כמו-אב ורב המכים את בנם,מזיק בשמחת פורים, רץ ברשות הרבים בערב שבת, והעוסק בפקוחנפש, נשאלת השאלה: מה הכלל בזה ? מתי אומרים שחייב ומתיאומרים שפטור…

השבת קניין

הרב יעקב אריאל
עד היכן מותר לאדם לעשות דין לעצמו כדי להשיב זכות קניינו?

תביעת עיריה על תאונה

הרב יעקב אריאל
לפני כשבועיים נפצעתי בידי כתוצאה מתאונת דרכים שאירעה מכיווןשתמרור ה"אין כניסה" המוצב במקום נפל/ הופל ורכב שלא הכיראת המקום נכנס לרחוב בו אין כניסה וכצואה מכך התנגשנו, וישלי שבר ביד.שאלתי היא האם מותר לתבוע את העירייה על כך ולקבל פיצויכספי (דינא דמלכותא) או שזהו גרמא בנזקין ועל פי דין תורהאין העירייה…

עסקים עם סוחרי סחורה גנובה

הרב יעקב אריאל
סוחר גרוטאות ברזל קנה ממאן דהו גרוטאות ברזל, ובתוך הגרוטאותהוא זיהה חלק גנוב. כשהעיר למוכר על כך ענה לו: מה אכפתלך קנה. הוא אמנם קנה והלך והודיע לנגנב שקנה אתרכושו מהמוכר. הנגנב ענה לו שישתמש בדבר כרצונו והוא כבריסגור את החשבון עם המוכר.שאלות סוחר הגרוטאות:א. האם עשה כראוי שקנה את הסחורה הגנובה מהמו…

הפקר חלקי טרקטור

הרב יעקב אריאל
סוחר גרוטאות מצא במקום הפקר חלקי טרקטור ששהו שם שניםרבות, ומכר אותם. הבעלים של הטרקטור המפורק (שהיה קבורבחול) ואנשים היו לוקחין ממנו חלקים מחלקים שונים כעשר שנים,שמעו שהסוחר נטלו ודורשים תמורה מלאה על החלקים? האם סוחרהגרוטאות צריך לשלם לו?

נזקי ממון

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב, רציתי לשאל האם אדם חייב בעניני שבת ונזיקין עלמה שעשה השתן שלו, למשל-לענין שמוש במכשיר למניעת הרטבהבשבת, או מי שמשתין וממילא מזיק לחפצים, והאם יש מקור לכך.כמו כן רציתי לשאל אם אדם תוך כדי שנתו השתין והזיק האם ישלחיבו,והאם יש חלוק בין אדם שדרכו להשתין בשנתו לאדם שאיןדרכו להשתין בשנתו.

זכויות יוצרים

הרב יעקב אריאל
בס"דלרב שלום וברכה!היות ושמעתי דיעות רבות בענין אשמח אם הרב יפרט לי את דעתובענין:א. העתקת דיסקים של שירים (כאשר אין כוונתי לקנות דיסק זהומדובר לשימוש פרטי ולא מסחרי)העתקת דיסקים כאשר אין בנמצא לקנות אותםג. האם יש הבדל בין העתקה מהאינטרנט או מרדיו או מדיסק.ד.מה בענין העתקת משחקים, האם משחק שאין בכוונ…

פקסים מאתר באינטרנט- המשך

הרב יעקב אריאל
אני מבקש להבהיר שאין מדובר על הסרת הפירסומת של האתר, הןממשיכות להופיע בפקס הנשלח, מדובר רק על הסרת ההגבלות שלפסק זמן בין המשלוחים, וסך המשלוחים ליממה.וכנשאל לעיל, גם למשפחתי יש זכות לשלוח מהאתר, א"כ, האםאיני רשאי לשלוח "בשמם", ולקצר את משך ההתעסקות עם המשלוח?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    הבא