כלכלה ומשפט

ריבית

הרב יעקב אריאל
הערייה החזירה לי ארנונה שנגבה בטעות והוסיפה לסכום הקרן ריביתוהצמדה.מה דין הריבית והפרשי הצמדה?האם דין שונה בין ריבית לבין הפרשי הצמדה?האם הדין שונה אם הסכום כולל הריבית נזקף לחשבון התושבבעירייה כך שלא ישלם ארנונה עד גובה ההחזר.האם הדין שונה בזכות העומדת לאדם בעקבות פסק דין בבית משפט?האם הדין שונה בה…

מציאת כסף

הרב יעקב אריאל
מצאתי שטר כסף בבית כנסת, במקום מעבר של הרבה מתפללים,מה אני צריך לעשות?

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
באחד מעלוני השבת שאף הרב כותב בו מופיעה כבר לפחותשבועיים פירסומת למכירת שו"ע שמכירו הוא 550 ש"ח או6תשלומים של 100 ש"ח האם אין במכירת הדברים בצורה כזו משוםריבית וגם אם נמצא איזה שהיא קולא בדבר האם לא ראוי שעלוניםשל דברי קדושה וכל שכן כשמוכרים שו"ע להתרחק מכל צורה שלריבית

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
האם מותר למכור מוצר שמחירו במזומן הוא סכום מסוים ואם רוציםבתשלומים סכום התשלומים גבוה יותר מסכום המזומן לדוגמא 500ש"ח במזומן או 6 תשלומים של 100 ש"ח ואם אכן מותר האם בכלזאת יש ענין להתרחק מכך ולהעדיף לא לרכוש בתשלומים

שימוש בתוכנות בית ספר

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב!האם מותר להשתמש שימוש פרטי לא מסחרי בתוכנות של ביה"ס בואני לומד, או שאסור שימוש שאינו לצורך הלימודים?

דפים אבודים

הרב יעקב אריאל
על מקומי בישיבה מונחים חדשות לבקרים דפים מסוגים שונים,האםניתן להכריז באופן כללי על דפים הנמצאים במקומי? ב.עד מתי אניצריך לשמור אותם? ג.האם עלון פרשת שבוע,דף מקורות וכדומה ישלהם דין אבדה,אע"פ שרוב הסיכויים שהבעלים סתם נטשם?

מדי צהל

הרב יעקב אריאל
בביתי זוג "מדי ב" צהליים האם אוכל לשמור אותם אצלי לצורךמילואים או שאני צריך להחזירם בדרך כל שהיא לצבא?

מציאה

הרב יעקב אריאל
אני עובד במשרד שעוברים בו אנשים שאינם עובדים בו. מצאתי עלשולחני עט פרקר. מה עלי לעשות בו?

הקלטת שירים

הרב יעקב אריאל
האם מותר להקליט שירים מהרדיו?ואם יש לי כבר קלטות, מה לעשות איתם?

כלבים מלכלכים

הרב יעקב אריאל
שלום לרבאני גר ביישוב, ולאחרונה נכנס שכן בעל כלב. השכן משחרר אתהכלב, והלה מלכלך את הרחוב ואת הגינה שלי ושל שכניי. דיברנוכבר כמה פעמים עם השכן שלא ישחרר את הכלב, אך הוא אינומשנה את נוהגו. מה עלי לעשות? האם מותר להתלונן במשטרה?האם מותר לפזר רעל בגינה שלי? האם מותר להחזיר לו כגמולו?או שמא אין אלא רק לנ…

רווח בהשכרת פועל

הרב יעקב אריאל
יש לי עבודה בניקיון והתשלום הוא קבוע, האם מותר לי כאשר איננייכול לבצעה לבקש מעובדת לבצע את העבודה במקומי כאשר שכרההוא עבור שעת עבודה (תשלום יחסית גבוהה) והתשלום נמוך ממהשאני מקבל מהמעבידאו שחובה עלי להעביר את כל הסכום מצד"אל תמנע טוב מבעליו" ע"פ ב"מ פ"ו ?

פניה לערכאות

הרב יעקב אריאל
אני עובד מדינה (מתמחה), השבוע נודע כי היקף משרתם ושכרם שלכל המתמחים המועסקים בהנהלת בתי המשפט יקוצץ בשמינית.הקיצוץ נעשה באופן חד צדדי ולא הזסכמה של העובדים בנוסףישנן בעיות נוספות כגון אי תשלום שעות נוספות וכיו"ב. האם ניתןלפנות לבית הדין לעבודה ללא הזמנה לדין תורה (ראיתי בספרו שלהרב צבי יהודה בן יעקב…

דיני ממונות

הרב יעקב אריאל
לרב אריאל שלום וברכה1. אני עובד כאחראי על המחשבים בבנק מסויים. לאחרונה הוחלפוכל המחשבים, והישנים עומדים כעת להיות מוחזרים למרכז המחשביםשל הבנק. שאלתי מה ייעשה במחשבים הללו, ונאמר לי שהםיוגרסו. שאלתי את הממונה האם אני יכול לקחת את המחשבים הללולשימוש פרטי שלי, ונאמר לי שזה פרוצדורה אורכה ומייגעת עדשמת…

שליחת כסף בדואר לא רשום

הרב יעקב אריאל
ב"ה, לכבוד הרב אריאל,מי ששלח תשלום עבור מוצר בדואר בכסף מזומן, ועטפו את הכסףבפנים כדי שלא יראו, ובסופו של דבר נגנב הכסף מתךהמעטפה,האם יש בכך פשיעה ממד השולח -כיון שאפשר היה לשלוחרשום, האם יש לדמות דין זה לדין בשו"ע חו"מ סי' רצא סעיףכ'.ואז השולח יצטרך לשלם שוב עבור המוצר?

קניה מכונס נכסים

הרב יעקב אריאל
האם מותר לקנות רכב, דירה, וכדומה מכינוס נכסים?

גניבה מאתר

הרב יעקב אריאל
ישנם אתרי שידוך בחינם, בו ניתן לראות פרופיל של אנשים בלילהירשם. אבל כדי ליצור קשר עם הבחור/ה יש צורך בהרשמה,כלומר לרשום את הפרופיל האישי שלך (בחינם). אם אדם לאמעוניין להחשף, האם מותר לבקש ממשהו שכבר רשום באתר ליצורקשר ולשדך בינהם ?

מוסד שנקלע לקשיים

הרב יעקב אריאל
הנני מלמד במוסד חינוכי מסוים הנמצא במסגרת עמותה. במוסד יששני סוגים של מורים: אלו שמקבלים משכורת ישירות ממשרד החינוךואילו שמקבלים משכורת מהעמותה המנהלת את המוסד החינוכי. ישלציין שהמשכורת המשולמת מהעמותה מועברת למעשה על ידי משרדהחינוך לעמותה, האחראית להעברת הכספים למורה.לאחרונה נקלע המוסד לקשיים. לדעת…

גרפיטי

הרב יעקב אריאל
רציתי לדעת איזה בעיות ישנם בכתיבת כתובות בצבע על קירותברחוב (גרפיטי)האם יש שוני בין קיר מוזנח לקיר רגיל?אם מטרת הכתובות חיובית, האם זה משנה?אם ישנו שלט ישן שעדיי קבוע במקומו אולם הוא מוזנח ולא כתוב עלמאומה והוא נמצא במקומו רק מפני שזה יקר לפרקו, האם מותר?

זכויות יוצרים

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום,לפני כשנה קראתי ספר בלועזית של איש חינוך שהשפיע עליי מאד.הספר נכתב בשנות השבעים ולא נקנה בארץ. הכותב עדיין מוציאאת הספר עד לאור בחו"ל, אולם בארץ אין כלל הפצה שמוציאהאותו. במקביל יש למחבר אתר באינטרנט ושם הספר מפורסםבשלומותו, פתוח לקריאה חופשית ללא כל תשלום. שאלתי האם,כיוון שלא ניתן לק…

כפרה על נזק ישן

הרב יעקב אריאל
לפני שנים פגעתי ברכב חונה, וברחתי ולא השארי לבעל הרכב אתהפרטים שלי, איך אוכל לכפר על כך?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    הבא