כלכלה ומשפט

שוחד

הרב יעקב אריאל
אני עובד במוסד חינוכי, נותן שרותים למוסד נותן למנהל המוסד הנחהניכרת בקנית ציוד פרטי לביתו גם בתחום אחר של שרותיו. האם זהשוחד ? איך עלי להתייחס לזה כעובד המוסד החינוכי שבשעריוקיימת תופעה שכזו ? וכיצד להתייחס לנותן השרותים הנ"ל הנותןשוחד ?

זכויות של רב על דברי תורה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום לכבוד הרב,רב העביר שיעורים בישיבה פלונית. השיעורים שוכתבו והרב אסרלהפיץ אותם. האם יכול תלמיד ישיבה אחרת להשיג אותם נגדרצונו המפורש של הרב המוסר.במידה ואסור, האם זה משנה האם נימוקו של אותו רב הוא זכויותיוצרים (רוצה להוציא זאת בספר) או שהוא מפחד שמה יובן שלאכהלכה וכל כן הוא אוסר? ג- האם הדין…

שכירות דירה רועשת

הרב יעקב אריאל
שלום!שכרתי בית ללא שידעתי שהוא ממוקם ליד אתר בניה רועש מאודבמשך כל שעות היום(פיצוצים, קדיחות, וכד'). לפני החתימה עלהחוזה שמתי לב לכך שישנן משאיות ליד הבית אך המתווכת אמרה לישמדובר בבניה שתסתיים תוך שבועיים שלושה. בעל הבית עצמו לאאמר לי דבר על הבניה. האם בעל הבית נושא באחריות עלההונאה או רק המתווכת?ב…

הלוואה בדולרים

הרב יעקב אריאל
שלום רב. סיכמתי עם חברי שאלווה לו סכום של 20000 ש"חבקירוב אך אלווה לו בדולרים, משום איסור ריבית בהצמדה למדד.ביקשתי מאשתי שתטפל בזה ושכחתי לומר לה פרט חשוב זה(שההלוואה בדולרים). אשתי ביצעה העברה בנקאית של 20000 ש"חבדיוק לחשבונו של חברי. האם אוכל עדיין להחשיב זאת כהלוואה בדולרים (בסכום המתאיםלסכום בש…

העתקת קלטות ותוכנות

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר ליצור אוסף שירים ע"י העתקה של שירים בודדיםמדיסקים שלמים?ב. במידה ואסור, האם מותר להקליט את השירים מהרדיו?ג. אדם שיש לו שני מחשבים בביתו, האם מותר לו לקנות תוכנהאחת ולהשתמש בה בשני המחשבים?ד. סרט שפורסם בטלויזיה, האם מותר להעתיקו? האם חשובשההעתקה תיהיה דווקא מהטלויזיה או שאפשר גם להורידומ…

ספק גזל

הרב יעקב אריאל
אם יוכל הרב לעזרניב"ב מו'עשוי אדם לומר לאומן'מדוע לא חייבוהו לברר?מדוע לא הוי ספק גזל?תודה רבה

תביעת צ'קים בהוצל"פ

הרב יעקב אריאל
אנו עוסקים בתחום הפרסום ולצערנו יש הרבה עסקים שמנסיםלהשתמט מתשלום בטענה שהם ישלמו אחרי הופעת הפרסום ואחר כךהם לא משלמים. או שהם מחזירים צ'קים ללא כיסוי או הוראת ביטול המצב הולך ומחמיר ויש לי מספר שאלות:א) האם אני חייב לקבל אישור מבית הדין לתבוע אדם שלא שילםלי אפילו צ'ק לפני שאני תובע בבית משפט . רו…

הרב יעקב אריאל

תשלום על תוכנות
שלום הרב השאלות הבאות היא (אולי) סניף מהשאלה הידועה על העתקתתוכנות. חברת מיקרוסופט יצאה לאחרונה במבצע המאפשר את קניית חבילתתוכנות אופיס שלה תחת רישיון מיוחד - "רישיון סטודנט". התוכנותזהות לגמרי לתוכנות שבחבילה הרגילה, ורק הסכם השימוש שונה.בעיקרו הוא מאפשר לסטודנט ולבני משפחתו (עד 3 מחשבים)להשתמש ב…

ריבית בתשלומים

הרב יעקב אריאל
אני רוצה לרכוש רכב, והחברה המוכרת מפרסמת את המחירבמזומן, ולצידו את המחיר בתשלומים שהוא גבוה יותר.האם אפשר להתנות עם המוכר ואולי אף בהיתר העסקא שימכור ליבאופן אישי במחיר הגבוה יותר, ורק אם אשלם במזומן יוריד לימהמחיר, כדי שהמחיר הגבוה על התשלומים לא ייחשב ריבית? אם ישנן בעיות של הצמדה למדד או לדולר ב…

צדקה ומס הכנסה

הרב יעקב אריאל
כבוד הרב.אני עשיתי הוראת קבע בבנק לטובת ארגון צדקה. מס הכנסה נותןהטבה במס מהמשכורת החודשית לבעלי הוראת קבע לארגוני חסד.האם מימוש ההטבה הוא בבחינת השתתפותו של מס הכנסה במצוותהצדקה שלי או לאו ואפשר לממשה?

הלוואה בריבית

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שליט"אבמוסד חינוכי בו אני עובד ניתן לקחת הלוואה לצרכים פרטיים.אלא שכל לווה נדרש לתרום 100 ש"ח לאותו מוסד חינוכי.ברצוני לשאול האם אין בכך משום ריבית ?שהרי מדובר במוסד תורני

ימי הצהרה

הרב יעקב אריאל
בס"דשלום רב-במקום עבודתי יש מושג של "ימי הצהרה" שנועדו למצב של מחלה(ל"ע) ללא אישור רופא.בעצם מתי שאני רוצה (מס' ימים מוגבלים בשנה)אני יכולה להצהירואין לי צורך להראות שום מסמך וכד'.האם מותר לי להשתמש בימים אלה גם כאשר אני זקוקה ליום עםילדי או סידורים שונים כדי שאתפנה יותר מהעומס?ברור לי שאנשים משתמשי…

חובת דיווח

הרב יעקב אריאל
האם על בעל רכב המוכר אותו חלה חובה לדווח על כל פגםבאוטו. או המוכר יכול לומר המנהג הוא שהקונה מברר קח אתהאוטו לבדיקה וכד' וגלה מה שתגלה?האם במקרה והמוכר ידע שיש פגם מהותי שעלה בבדיקה חייב לשלםאת הוצאות הבדיקה לקונה?

תשלום למעונות

הרב יעקב אריאל
אני גר במעונות לסטודנטים והודיעו לנו שבתקופת החגים שאזהמעונות נסגרים לדיור אנו נדרשים לשלם תשלום מופחת על השארתחפצים. - האם אנו יכולים לכנס את חפצי כל הסטודנטים במס'חדרים ולשלם רק על חדרים אלו. ראוי לציין שבמשך השנה אנומשלמים לא על השכרת חדר אלא כל סטודנט משלם תשלום זההללא קשר למס' השותפים שיצרפו לח…

תשלום

הרב יעקב אריאל
הייתי בגן החיות עם ילדי וילדים של חברים הכניסה בתשלום מגיל 3וכששאלתי את הילד של החברים ואת אחיו אם היה לו כבר יוםהולדת של 3 הוא אמר שלא ועל כן לא שלמתי עליו כשחזרנוהוריו אמרו שהוא כבר בן 3 מה לעשות בנידון?בתודה מראש

השבת אבידה

הרב יעקב אריאל
הכרזה על אבידה; היכן ועד מתי יש להכריז על אבידהבימינו (למשל, ערימות של חפצים המצטברות בישיבה)?

דיווח של מוסד ציבורי

הרב יעקב אריאל
משרד הדתות מכיר בכולל חדש רק שיש בו מספר מינימלי של עשרהלומדים 5 ימים בשבוע. שנים מן הלומדים אצלנו לומדים במכוןלהכשרת מורים. כיצד לנהוג?קבלנו תקציב לטובת פעילות, על בסיס תוכנית, התברר כיבתוכנית יש מספר לקויים, האם חובתנו לעבוד 'לפי הספר', אושמותר לנו חופש פעולה מסויים?היגשנו תוכנית תקציבית עבור הרצא…

זכיה בהרגלה

הרב יעקב אריאל
אורח שפתח משקה ובפקק של המשקה הייתה זכיה בהגרלה. האםהזכיה היא לאורח או לבעה"ב?

הוצאת שיעור של רב בלי ידיעתו

הרב יעקב אריאל
רב מסוים העביר שיעור בישיבה, השיעור הוקלט בידיעתו של הרב.אחד מתלמידי הישיבה שיכתב את השיעור. כרגע השיעור המשוכתבנמצא אצלי. ברצוני לערוך את השיעור ולעשות לו הגהה ולהוציאובצורת חוברת.1. האם מותר לי? האם צריך לבקש את רשות הרב ו/רשות המשכתב? 2. האם מותר לי להרוויח מהוצאת חוברת זו? האם צריך לבקש אתרשות…

דמי ועד

הרב יעקב אריאל
אצלנו בבית ספר אוספים כספי ועד עבור שמחות ואירועים שונים.הרבה שנים היה נהוג שמורה שעובד משרה מלאה משלם מס מלאומורה שעובד חלק משרה משלם לפי חלקי משרתו. ההיגיון היהשאותו מורה משלם גם דמי ועד במקום נוסף. עכשיו טוענים מוריםשאין זה הוגן שישלמו אותם מורים חצי מס כיון שהם מקבלים מתנהשלימה ועלהם לשלם דמי וע…
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    הבא