הפרת חוזה בשכירות דירה

שאלה

שכרתי דירה. כשבעלת הבית הראתה לי את הדירה, ראיתי שיש גז ויש מים זורמים. כמה ימים לאחר שנכנסתי לדירה, נגמר הגז. עובדי חברת הגז הגיעו ואמרו שכדי להחליף בלון יש צורך דחוף לתקן כמה תקלות חמורות בצינור הגז, אם לא כן הם מנועים להחליף בלון. פניתי אל בעלת הדירה, ובתגובה היא אמרה שאשתמש בפלטה חשמלית. נוסף על כך, זרימת המים במקלחת נמוכה ביותר, יוצא מהברז זרזיף מים דק בלבד. האם אין מדובר בהפרת חוזה? האם אוכל להשעות את תשלומי השכירות ולהחזיקם אצלי עד שיתוקנו התקלות, או להזמין בעל מקצוע שייעשה את העבודה ולקזז מתשלומי השכירות? 

תשובה

יש בעיה הלכתית במענה על שאלה בדיני ממונות בלא שמיעת שני הצדדים. נענה תשובה עקרונית, והאחריות על היישום במקרה המסוים מוטלת על מי שנמצא במקום ומצוי בפרטים. בכל שכירות יש צורך לקרוא היטב את החוזה שבין הצדדים. התשובה דלהלן עוסקת במקרה שאין חוזה ברור או אין מענה בחוזה על השאלות שהתעוררו. במקרה של הפרת חוזה שכירות, שהשוכר נשאר בבית ואינו יכול להשתמש בבית כראוי, הוא יכול לתבוע ניכוי בתשלום לפי הערכת איש מקצוע של הפְחת בהנאתו מהרכוש המושכר[1]. אם יש לאדם תביעה מבוססת, שיש לו אפשרות להוכיחה, הוא יכול לעכב אצלו כספים שהוא חייב לנתבע, בגובה התביעה בלבד, עד לבירור העניין בבית הדין[2].[1].     עמק המשפט, שכירות סי' לה ס"ק מ.

[2].     שו''ע, חו''מ סי' ד סעי' א.

מכון משפטי ארץ | אב תשע"ד