דיני קניין

שאלה

קניתי ספר עבור חברי, בידיעתו ובהסכמתו. שילמתי במזומן. הספר
בביתי וחברי עדיין לא לקחו וגם לא שילם לי עבורו אם כי ברור
ומוסכם שייקח וישלם. כל עוד זה מצב הדברים למי שייך הספר?
בתודה,

תשובה

אם קנית בכספך מן הסתם עדיין הספר קנוי לך.

הרב יעקב אריאל |