תשלום מראש בחוזה שכירות

שאלה

כבוד הרב שלום.
אני שוכר דירה. לפי החתום בחוזה, שכ"ד ישולם לפי השער היציג
של הדולר ביום תשלום השכירות. אלא, שבעה"ב ביקש, על מנת
שלא יצטרך לבוא אל הדירה מדי חודש, שאביא לו כמה שקים
מראש. הסכמתי, ורשמתי לו שקים לפי השער היציג של אותו יום.
אלא, שהשער ירד מאז בלא מעט אגורות לכל דולר. האם זכותי
לדרוש את ההפרש בחזרה מידי המשכיר?
שבוע טוב.

 

 

 

תשובה

נראה לי שאין בעיה בתביעת ההחזר. ולהבא עליך להימנע מנתינת
המחאות כאלה כי כאשר הדולר עולה הדבר נראה כריבית

 

 

הרב יעקב אריאל |