תשלום הלואה צמוד למדד

שאלה

ראובן הלוה לשמעון סכום כסף. שמעון דחה את הפרעון כיון שלא היה לו כסף לפרוע.
לאחר כמה שנים באיחור גדול הוא מעוניין לפרוע, האם מותר וראוי שישיב צמוד למדד יוקר המחיה?

תשובה

יש מתייחסים לתשלום צמוד כתשלום הסכום עצמו ולא כרבית.

לפחות לפי חלק מהדעות 

אך במקום שאדם גרם נזק ע"י עיכוב התשלום הוא חייב בדיני שמים לפצות את הנזק על הנזק שגרם לו 

פיצוי זה מוסכם על הכל

הרב יעקב אריאל |