תוכנה העובדת בשבת

שאלה

פיתחתי תוכנה שעל פי תנאים מסוימים פותחת עסקאות או סוגרת עסקאות או מנהלת עסקאות פתוחות בשוק המט"ח. התוכנה נמצאת אצל חברה שנותנת שירותי מחשוב בחו"ל, ולמעט זמנים אקראיים, איני מחובר אליה או לשרת. אך אני מקבל לטלפון הנייד התראות על פעולות מסוימות שמתבצעות בחשבון המסחר.

ברצוני לשאול האם יש בעיה בכך שהתוכנה תעבוד בשבת וביום טוב, תפתח, תסגור ותנהל עסקאות. יש לציין שבשבת ויום טוב אני מקפיד לכבות את האפשרות לקבל התראות לנייד במכשיר הנייד עצמו.

תשובה

אם התוכנה אינה גורמת לחילולי שבת על ידי יהודים ואין בה הנאה מחילול שבת של יהודים – מותר שהתוכנה תעבוד בשבת. אמנם יש אומרים שאסור ליהודי לגרום לכך שייעשה קניין בשבת, אך נראה שניהול עסקאות המט"ח על ידי התוכנה אינו נחשב קניין על פי ההלכה. לכן מותר שהתוכנה תעבוד בשבת, כאשר מדובר בשווקים בחו"ל, שיש לתלות שאין בהם חילולי שבת או הנאה מחילול שבת של יהודים.[1][1]. עי' כתר, מחקרים בכלכלה ומשפט עפ"י ההלכה, כרך ב פרק יא סעי' ג.

הרב שלמה אישון | תשרי תשע"ה