שכירות שהופסקה

שאלה

חתמנו חוזה שכירות עד אפקיל. באמצע חודש ספטמבר התקשרתי לבעלת הבית להודיע על עזיבת הדירה בעלת הבית סיכמה איתי שמכיוון שצריך להודיע חודשיים מראש וחודשיים נקבעים מהראשון לחודש אאלץ לשלם עד דצמבר. הסכמתי לכך. היא פירסמה את הדירה בסכום העולה על הסכום ששילמנו וכאשר לא מצאה דיירים פתאום בתחילת דצמבר לאחר שעזבנו את הדירה " נזכרה" שרשום בחוזה שאכן צריך להודיע חודשיים מראש מהראשון לחודש אך אסור לצאת מהדירה בחודשים דצמבר, ינואר, פברואר. מה ההלכה אומרת בנידון הרי באישור הראשוני שלה מנעה ממני למצוא דיירים במחיר ששילמנו ( או פחות ולשלם את ההפרש) וגם תיזמון העזיבה היה בזמן לחוץ מאד ויתכן ואם ידענו שבמילא נשלם היינו נשארים עוד ועוברים בנחת. תודה, רבקה

תשובה

לא ברור על סמך מה הטענה שחודשיים הודעה מראש מתחילים רק בראשון לחודש. אם זה מפורש בחוזה זה מחייב אם לא כך אז המנהג הוא מיום ההודעה. ביחס לעזיבה בדצמבר  מכיוון שהודעתם חודשיים וחצי מראש לפני החודש הזה נראה שאין סעיף זה מתכוון למצב זה ובייחוד שכשהיא אפשרה לכם לצאת בכך הסתיימו המחויבויות ההדדיות. (ויש לחלק בין מחילה בטעות כפי שמובא בבא בתרא מא לבין מצב שבו יש שני צדדים להסכם)

מכון משפט לעם | א' טבת תשע"ט 14:06