שבירת משקפיים בטעות

שאלה

נערים מעל גיל בר-מצווה שיחקו בהפסקה בבית הספר בזריקת נעליים, ותוך כדי המשחק פגע אחד הנערים בטעות בנער שלא השתתף במשחק ושבר את המשקפיים שלו. האם יש לנער הפוגע מחויבות לשלם על הנזק? האם יש חובה גם על המנהל והמחנך לשאת בתוצאות?

תשובה

אדם מועד לעולם, בין בשוגג ובין במזיד, בין באונס ובין ברצון.[1] לכן, היות שהנער השובר הוא מעל גיל בר מצווה, הרי שעליו לשאת בתוצאות ולשלם על הנזק שגרם. לנערים האחרים אולי היה חלק בעקיפין בכך, אך אין זה יותר מגרמא שפטור, ולכן על השובר לשלם. אכן, אילו נשברו המשקפיים של אחד המשתתפים במשחק, היה מקום אולי לפטור בטענה שכאשר נכנסו למשחק ידעו על הסיכון לשבירת המשקפיים ומחלו על כך.[2] אך זה תלוי בשאלה אם עצמת הזריקה שגרמה לשבר הייתה סבירה ביחס למשחק. ברם, כאשר מדובר בנער שלא היה חלק מן המשחק, ודאי שאין לדבר על מחילה, ומשום כך כאמור השובר חייב. המנהל והמחנך צריכים לעשות עבודה חינוכית כדי להפסיק סוג כזה של משחקים, והאירוע שהתרחש יוכל לסייע בעבודה חינוכית זו, אך הם אינם צריכים לשאת בנזק הכספי, והם פטורים מלשלם.

 

 

[1].   ב"ק י ע"ב; רמב"ם הל' חובל ומזיק פ"א הי"א.

[2].   ר' רמ"א, חו"מ סי' שעח סעי' ט.

הרב שלמה אישון | אמונת עתיך 116