רשימת חברות ששומרות שבת

שאלה

האם קיימת רשימה של חברות ששומרות שבת - כמו שיש באתר לגבי 'היתר עיסקא' - בעיקר חברות בת"א 25 או ת"א 100. איך אפשר לדעת למשל, האם חברת טבע שומרת שבת?

 

תשובה

לעת עתה בדקנו רק את נושא הריבית, כפי שמופיע ברשימה שבאתר.

אכן, בדיקת נושא שמירת השבת חשובה מאוד גם היא, אך היא סבוכה הרבה יותר משום שמדובר בבדיקה של כל פעילות החברות וחברות הבת בארץ ובחו"ל, והיא דורשת  משאבים רבים.

בע"ה נקווה שנוכל לעשות גם זאת.

 עם זאת חשוב לדעת שכאשר מדובר במשקיע קטן שאין לו בפועל כל השפעה על ניהול החברה, נושא הריבית הוא בעייתי יותר מאשר נושא חילול השבת, משום שהוא עלול להיחשב מלווה או לווה בריבית גם כשמדובר בסכום קטן. לעומת זאת, לגבי שבת - הרי בפועל אינו מחלל שבת ואף אינו גורם לחילול שבת בהשקעה המזערית שלו, אם כי עלול להיות כאן חשש מסוים של הנאה מרווחי שבת.

 

רבני מכון כת"ר |