קניין אסמכתא בתחרות שחמט

שאלה

א. האם מותר לשחק שחמט על כסף? (שני השחקנים נותנים סכום כסף
והזוכה זוכה בכל הסכום)
ב. אם הדבר מאורגן בצורת תחרות,האם ישתנה הדין להיתר?
(נגיד יש 20 שחקנים שמשלמים כסף והזוכה בתחרות זוכה בפרס
כספי והפרסים הם מדמי המשתתפים)
לשאלה יש השלכות למעשה. הרבה תחרויות שחמט בארץ מאורגנות
באופן כזה שהפרסים הם מדמי המשתתפים, ושאלתי האם מותר
להשתתף בזה ולזכות בפרס הכספי.
ג. על הצד שזה אסור מה לעשות בדיעבד אחרי שזכיתי בפרס כספי.

 

 

 

 

תשובה

לדעת המחבר (חו"מ סי רז) הדבר אסור משום אסמכתא
גם לדעת הרמ"א לא ברור אם נ"ד נחשב כתולה בדעת עצמו (כלומר
הדבר תלוי במאמץ אינטלקטואלי נוסף מצדו) וזו אסמכתא או כתולה
בדעת אחרים (כלומר, במקביל למאמץ מצידו, הצד השני יתאמץ
יותר וינצח אותו) ואין זו אסמכתא. לכן נראה לענ"ד שההימור אסור.
אין הדבר דומה הדבר לקנית כרטיס בהגרלה ששם נקבע מראש אחוז
זוכים מסוים ורק לא ידוע מי יזכה בפרס.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |