קיזוז עבודות "פרו בונו" - מכספי מעשר כספים

שאלה

אני אדריכל במקצועי ומדי פעם אני מתכנן עבור גופים ציבוריים ללוא תשלום למשל-בית כנסת בכלא 4 - בית כנסת לאתיופים- בשפה המקצועית-" פרו-בונו" נודע לי בשמועה מבאי ביתו של הרב הדיין הירושלמי לא הסכים לתת תשובה בכתב כי אפשר לקזז שכר טירחה של עבודות פרו בונו המגיע- מכספי מעשר כספים האם יש בידכם התייחסו מוסדרת לעינין

תשובה

ב"ה

לכבוד

מר גדעון חרל"פ

שלום וברכה

אכן, באופן עקרוני כיוון שהעבודות שאתה מבצע ניתן להעריכם בשווה-כסף ולפי זה אתה צודק בשאלתך לגבי אפשרות קיזוז מכספי מעשר כספים. אך אנחנו פוסקים כפי שאמר לנו מו"ר הראש הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל, שצריך לסכם זאת מראש לפני תחילת העבודה, שאתה מוכן לבצע עבורם עבודה כזו בשווי כך וכך, ושאתה לא תגבה מהם את הכסף אלא אתה נותן להם זאת כצדקה ואז אתה יכול לקזז זאת מכספי מעשר.

אך לא ניתן לקזז מכספי מעשר כסף שכבר לא בבעלותך והוא הדין עבודה שכבר נעשתה והיא כבר בבעלות אותם גופים ציבוריים שהבאתם כדוגמה. יישר כח ותזכה למצוות ולמעשים טובים.


בברכת התורה והארץ

אהוד אחיטוב  


הרב אהוד אחיטוב | י"ז אדר תשע"ח 15:22