שאלה

אני קונה פירות בשוק, ובשל תנאי המקום, מצוי מאוד שתוך כדי הבחירה הפירות נופלים על הקרקע ונמאסים. האם עליי לשלם על כך? האם ישנו הבדל בין פירות מעטים שנפלו לבין פירות רבים? ואם כן צריך לשלם, איך מודדים זאת?

תשובה

לדוכן בשוק יש המאפיינים המיוחדים לו, והמוכר מודע להם ולוקח בחשבון את הצפיפות והדוחק שיש במקום (כנראה זה משתלם לו בהיעדר הוצאות גבוהות של שכירות). לכן מסתבר שהבעלים מוחל על פירות שנפלו תוך כדי הקנייה אולם כל זאת בתנאי שהקונה התנהג בצורה סבירה אולם אם הוא פעל בצורה רשלנית אז אין מחילה והדבר נידון כדין אדם המזיק אשר חייב לשלם. התשלום יהיה על פי ההערכה של כמות הפירות המזערית שהפסיד המוכר בהתאם לכלל 'המוציא מחברו עליו הראיה'.[1]

 

[1].     בבא קמא כז ע"ב

הרב אריאל בראלי |