ערכאות

שאלה

האם פנייה לועדת ערר לתכנון ובנייה על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובנייה נחשב כפנייה לערכאות? מדובר בשכן שהגיש בקשה להפוך דירה לחנות והוגשה התנגדות ע"י דייר בבניין והתנגדותו לא התקבלה, הדייר מעוניין לערר לוועדת ערר על החלטה זו

תשובה

יש סמכות לבני העיר לתקן תקנות ביחס למגורים שלהם כפי שנאמר בבא בתרא ח,ב רשאין בני העיר...ולהסיע על קיצתן. אולם יש פעמים שההתנגדות אינה על פי דין וכופין על מידת סדום, לכן על השכן המערער להתייעץ עם תלמיד חכם האם יש בהתנגדותו ממש, ואז רשאי לפנות לוועדת ערער.

מכון משפט לעם | ג' אדר תשע"ח 14:16