נזילה בין שכנים

שאלה

נוזל מים מהגג שלי מהשכן שעלי. הוא טוען שהוא פטור דהוי גרמא משו"ע חו"מ קנה-ד. האם עליו לתקן, האם חובה עליו לתקן גם את הטיח שהתקלף מהתקרה שלי כל טוב

תשובה

על פי הדין האחריות על תיקון התקרה מוטלת על הדייר התחתון (בבא מציעא קיז ע"א). המנהג הרווח כיום על-פי החוק שעל השכן העליון למנוע כל נזיקין העלולים לפגוע ברכוש שכניו, ובכגון זה הולכים אחר המנהג לתקן את הנזילה ואת הנזק שהיא גרמה.

מכון משפט לעם | ז' חשון תשע"ח 11:04