נוכחות בעבודה -חתימת אצבע

שאלה

שלום רב! אני מלמד בישיבה וביקשו מאיתנו להחתים [החתמת אצבע] על השעות שאנו מלמדים בישיבה. הודיעו לנו שעובד/רב ששכח לחתום החתמה כניסה או יציאה אותו יום לא יקבל שכר על כך אע"פ שהוא היה לימד את כל השעות ואפילו אם הוא יוסיף ידנית את השעה ששכח להחתים בסוף החודש. שאלתי היא כזאת, האם מה שהמוסד הודיע לנו הוא ע"פ ההלכה??

תשובה

הקביעה כי עובד שלא חותם מאבד את שכרו הינה בגדר קנס ולא מהדין. לגבי הסמכות ההלכתית  של מוסד לקנוס את עובדיו, יש יכולת רק לקראת תחילת העסקה חדשה כגון חידוש חוזה ואז העובד הגיע על דעת כן. כמו כן צריך להתייעץ עם 'אדם חשוב' (בבא בתרא ט,א) דהיינו תלמיד חכם המצוי בעניינים אלו על מנת לשקול האם נכון לקנוס באופן הזה או שיש דרך אחרת לזרז את העובדים.

מכון משפט לעם | ה' ניסן תשע"ח 9:51