מעשר כספים

שאלה

שלום וברכה! האם מותר לממן מכספי מעשרות לימודי מקצוע לבן שלי שאינו עובד, ואין לו הכנסות כלל.

תשובה

כספי מעשר כספים מיועדים לעניים כאשר העדיפות היא ללומדי תורה.אך היות ויסוד חיוב מעשר כספים הוא ממנהג בלבד אזי תלוי איך הורגלת. אם הקפדת רק לעניים אז תמשיך כך ואם הורגלת לתת למטרות נוספות שיש בהם ריח של מצוה אזי הנך רשאי לעזור גם לבנך ללמוד מקצוע. בכל מקרה עדיף שלפחות חלק ממעשר כספים יתנתנו לעניים ממש.

מכון משפט לעם | ד' תמוז תשע"ז 9:00