מעשר כספים מאדם שאין פרנסתו מצויה

שאלה

שלום כבוד הרב. שאלתי את השאלה הזאת: עקב העובדה המצערת שהמשכורת שלי לא מספיקה לי אני נאלץ להיעזר במשפחה או בחברים כמעט מדי חודש. מה בקשר למעשר כספים מהכסף הזה? השאלה מתחלקת לשניים: א. כסף שהכניסו לי לחשבון והשתמשתי בו למה שאני צריך לפי ראות עיני. נניח הכניסו לי 1000 שקל, האם 100 מתוכם אצטרך להפריש? ב. שילמו בשבילי חשבון חשמל ע"ס 700 שקל. האם זה נחשב שקיבלתי 700 ואני צריך להפריש 70 למעשר כספים? ג. האם ראוי שלא אפריש מעשר כספים עקב המצב הכלכלי הקשה שלי, וכך אצטרך להיעזר פחות באחרים? האם אפריש מהמשכורת ולא מהמענקים? עניתם לי את התשובה הזאת: מעשר כספים הוא מנהג חשוב שיש להשתדל לקיימו אבל אם יש בעיות פרנסה ואדם יכול להגיע לעניות איננו חייב במעשר כספים רק בצדקה שזה כמות קטנה ואפשר לתת כל יום 1-2שקל ובסה"כ שלישית השקל. עיין יו"ד סי' רמט. ובכל זאת אני שואל, אם החלטתי שאני שומר מכל משמר על מעשר כספים, באיזה אופן יש להפריש ובאיזה אופן זה לא נכלל במנהג ההפרשה של המעשר? כאשר אחרים משלמים עבורי ישירות, כאשר משלמים עבורי לא ישירות, והאם ראוי שלא לשמור על המנהג כשהמצב קשה, או שיש היתר אבל עדיין עדיף לשמור על המנהג. בתודה, א

תשובה

בס"ד


שלום וברכה


בספר צדקה ומשפט (פ"ה אות כ) כתב: "נלע"ד שאם אין ידו משגת לכדי פרנסתו, דבכה"ג קיי"ל שפטור מן הצדקה, ה"ה שפטור ממעשר כספים, מיהו היינו דווקא בסתם, אבל בנודר בפירוש לתת מעשר כספים, נראה פשוט שחייב לתת אפילו אין לו כדי פרנסתו, כדין כל נדר צדקה שחייב לשלם, כל שיש לו ממה לשלם". נראה שאם נדרת עליך לתת אבל אם לא נדרת ואין לך כדי פרנסה אינך חייב במעשר כספים, ועדיף לא לקחת משל אחרים מאשר לקיים את המנהג החשוב של מעשר כספים. 


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

מכון התורה והארץ

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט שבט תשע"ז 1:16