מעשר כספים חתונה

שאלה

האם צריך לעשר ממתנות שקיבלתי לחתונתי?

תשובה

אם מדובר על מוצרים לא נוהגים להפריש אם מדובר על כסף אז מפרישים אלא אם כן הוא מיועד לדבר ספציפי.

מכון משפט לעם | ג' כסלו תשע"ח 15:53