"הלשנה" על עובד אחר

שאלה

האם מותר להעביר מידע על עובד בחברה שאינו מסור דיו?

תשובה

לפעמים יש עובדים שמנצלים את המצב בו בעל הבית לא נפגש כמעט עם עובדיו ולכן לא עובדים במסירות הנדרשת ומבזבזים את זמנו של בעל הבית.

 

עובד במפעל שלח שאלה לרבני מכון כת"ר (כלכלה על פי התורה) ובה שאל האם מותר לו לדווח לבעל הבית על עובד שאינו מסור ואם כן מה הדרך הנכונה ביותר לדווח.

 

בתשובה שקיבל הסבירו רבני המכון שחובה על כל עובד לעבוד במסירות ומי שאינו עושה כן, גוזל את כספו של בעל הבית שמשלם לו על שעות שבהם לא עבד. לכן, דבר ראשון צריך להוכיחו.

 

אם ההוכחה לא נשמעת מותר לאדם שרואה זאת לדווח לבעלים. אולם, הדיווח חייב להיות במטרה למנוע הפסד מהבעלים ולא לגרום נזק לעובד, וכמובן שחייב להיות מדיוק מאוד בפרטים.

במקרה שלנו, למדווח יש צד של נגיעה אישית בעניין, אפילו בתת מודע, כיוון שהוא עשוי להרוויח מיחסו הטוב של בעל הבית או אפילו מפיטוריו של העובד. לכן, יש הדיווח הוא אסור וצריך להוכיח בלבד.

 

לסיכום כתבו הרבנים- "עובד המבטל את זמנו של בעל הבית ואינו עובד כראוי יש להוכיחו. אם לא הועיל - מותר לדווח על כך לבעל הבית בתנאים הבאים: א. אין כוונתו לפגוע בעובד. ב. למדווח אין שום נגיעה אישית בעניין, מכל סוג שהוא. ג. הדיווח יהיה מדויק בכל הפרטים".   

רבני מכון כת"ר | שבט תשע"ג