מנהל חשבונות וחישוב ריבית

שאלה

אל כבוד הרב אריאל שליט"א, שלום


הנני מבקש לשאול כדלהלן :
מנהל חשבונות שמתבקש לעסוק בחישובי רבית שללא היתר עסקה
מה עליו לעשות? האם הוא צריך לסרב?

ואם הסירוב עלול לעלות לו במשרתו כיצד לנהוג?

בתודה ובברכה

 

 

תשובה

אם בלעדיו לא תתבצע ההלואה הוא עובר על לפני עיור מהתורה ואין
עצה ואין תבונה נגד ה' ועליו לסרב גם אםהדבר יעלה במשרתו.
אך אם ההלוה תתבצע או בוצעה גם בלעדיו הוא רק מסייע לדבר
עברה ודינו קל יותר.

 

 

הרב יעקב אריאל |