מכירת כרטיס מוזל למופע במכירה מוקדמת

שאלה

האם מכירת כרטיס למופע במחיר נמוך מהרגיל במכירה מוקדמת אסורה באיסור ריבית?

תשובה

באופן עקרוני, הנחה במכירה מוקדמת עלולה להיות אסורה באיסור ריבית.[1] הדבר נובע מכך שהמועד הרגיל לתשלום הוא מועד קבלת המוצר, וכאשר משלם מראש יש כאן הלוואה למוכר שבתמורה לה הוא נותן לקונה מוצר השווה יותר ממה ששילם. אולם נראה שכאשר מדובר בכרטיסים למופע, הדבר שונה. כאשר אדם רוכש כרטיס למופע, גם אם במכירה מוקדמת, המוצר שהוא רוכש הוא הכרטיס, דהיינו זכות הכניסה למופע ולא המופע עצמו. לכן אף אם המופע יהיה בעוד זמן, אין זה נחשב הקדמת מעות, משום שהמוצר שהוא זכות הכניסה נרכש כבר עכשיו, וזמן התשלום הוא זמן קבלת המוצר. במצב כזה אין כל הלוואה, וממילא אין חשש ריבית.

 

[1].   שו"ע, יו"ד סי' קעג סעי' ז.

הרב שלמה אישון |