ירידים וערבי מכירה

שאלה

אנחנו מנהלים 'חנות' ביתית למוצרי יודאיקה ומתנות, וכן אתר באינטרנט. האם מותר לנו להשתתף בירידים או בערבי מכירה בערים או ביישובים שיש בהם חנות ובה מוצרים דומים? האם יש הגבלות לכך? 

תשובה

אם מדובר בעיר, ובה החנויות מיועדות לציבור רחב, מותר לפתוח חנות למכירת חפצי יודאיקה גם אם יש בעיר חנות דומה. הלכה זו נובעת מן ההנחה שבעיר יש קהל לקוחות גדול, ויש מקום לתחרות, שגורמת רווח ללקוחות. עם זאת, לפי מידת חסידות ראוי שלא לפתוח את החנות המתחרה סמוך לחנות הוותיקה אלא במקום אחר בעיר. 

לעומת זאת, אם מדובר ביישוב קטן ומבודד יחסית, וקהל הלקוחות של החנויות שבו מורכב מתושבי היישוב בלבד – אין לפתוח חנות נוספת שדומה לחנות הוותיקה. עם זאת, אם מדובר בשירות או במוצר שאינו קיים באותו יישוב – מותר. לכן, מותר להשתתף בירידים או בערבי מכירה מיוחדים גם ביישובים קטנים, ובלבד שהמבחר שמוצע בירידים ובערבי המכירה האלה, וכן מחירי המוצרים שיוצעו בהם למכירה, שונים באופן ניכר ממבחר המוצרים ומחיריהם שבחנות הוותיקה שביישוב.[1] [1] עי' שו"ע, חו"מ סי' קנו סעי' ה-ז.

הרב שלמה אישון | אדר ב' תשע"ד