טעות בקביעת מחיר מוצר

שאלה

קניתי באינטרנט מוצר במחיר נמוך מאוד מערכו האמיתי. לאחר המכירה טען המוכר כי המחיר שפורסם באתר היה שגוי. מה הדין במקרה זה?

 

תשובה

ראשית יש לבדוק אם יש התייחסות לכך בתקנון האתר. נוסף על כך יש לבדוק אם לפי החוק אתה זכאי לקבל את המוצר במחיר המוצג באתר. בעניין זה יש לציין שאמנם בדר"כ המחיר שמפורסם באתר מחייב את המוכר, אך לעיתים במקרים קיצוניים, שברור בהם לכול שמדובר בטעות, קבע בית המשפט כי העסקה בטלה[1]. מבחינת ההלכה, אם מדובר במצבים שברור בהם שלפי החוק או לפי התקנון זכאי הקונה למוצר במחיר הנמוך, היות שהתקשרות הצדדים הייתה על דעת החוק והתקנון – יהיה הקונה זכאי לקבל את המוצר במחיר הנמוך גם על פי ההלכה.[2]

ברם, כאשר הדבר אינו מוסדר בתקנון וכאשר החוק אינו ברור דיו (כגון כאשר מדובר במקרים שבהם ברור לכול שנפלה טעות במחיר) – יחולו על פי ההלכה דיני אונאה. על פי זה, אם מדובר במחיר שהוא נמוך בהרבה ממחיר השוק של המוצר, באופן שההפרש שבין המחיר שבו קנית את המוצר לבין מחיר השוק הוא יותר משישית – המקח בטל, כלומר עליך להחזיר את המוצר ותקבל את כספך בחזרה.

יש לציין שבד"כ קשה לקבוע מהו מחיר השוק ומתי יחולו דיני אונאה, אולם ישנם מצבים שבהם ברור לכול שהמחיר שפורסם באינטרנט רחוק מאוד ממחיר השוק, ואז כאמור יחולו דיני אונאה.[3]

 

[1].   ר' https://www.inn.co.il/News/News.aspx/328366

[2].   שכל הנושא ונותן סתם, על מנהג המדינה הוא סומך (שו"ע, חו"מ סי' רלב סעי' ו).

[3].   ר' ספר כת"ר כרך ד עמ' 131 ואילך.

 

הרב שלמה אישון |