חיובי כרטיס אשראי במסחר אלקטרוני

שאלה

שלום רב לכבוד הרב.

רציתי לשאול, במקרה של ביצוע עסקה עם חברה בינלאומית דרך
האינטרנט, לפעמים החברה עלולה לחייב את כרטיס האשראי שלי
בשבת, בלי שאני אפילו אדע על כך.

האם זה יוצר בעיה הלכתית, ואם כן מה אפשר לעשות?

תשובה

החברה עושה זאת להנאתה אלא א"כ אתה מעונין שהעיסקה תתבצע
בשבת שאז הדבר אסור. (ההנחה שמדובר בחברה של נכרים.) לכן
אין בכך עבירה.
לגבי חברת האשראי בארץ שהי אשל ישראלים הדבר יותר. מתבצעים
חיובים או זיכויים בשבת הדבר אסור משום סיוע לעבירה בשבת והנאה
מחילול שבת.

 

 

הרב יעקב אריאל |