הפחתה פיקטיבית של מחיר דירה

שאלה

אני מוכר דירה, וברצוני להפחית את מס השבח, ולכך אני כותב בחוזה סכום נמוך מהמחיר האמיתי. האם זה מותר בהלכה?

 

תשובה

מדבריך נראה שאתה מבין שזו פעולה האסורה על פי החוק, אלא שברצונך להתעלם מכך ולבדוק זאת רק על פי ההלכה. אלא שזו טעות, כי בנושא זה של מיסים אין הבדל בין החוק להלכה. החובה לשלם מס הינה גם חובה הלכתית ללא שום הקלות מצד 'דינא דמלכותא – דינא', וכפי שכתב בשו"ת 'יחוה דעת'.[1] לשלטון במדינת ישראל ישנו תוקף הלכתי לכל ענייני המיסים, וכל פעולה שאינה חוקית אסורה גם על פי ההלכה.[2]

 

[1].   יחוה דעת, ח"ה סי' סד.

[2].   אמנם ההלכה מייחסת חשיבות לצד הרשמי ולא לכוונות ומאפשרת לעשות הערמה הלכתית כגון מכירת חמץ לגוי, אך כל זאת בתחום הפנימי של ההלכה, ואין זה מועיל כאשר הגדרות החוק אוסרות זאת.

הרב אריאל בר-אלי |