הנחת מוצרים בעגלת הקניה – האם נחשבת קנין

שאלה

הנחת מוצרים בעגלת הקניות של המרכולים או בעגלת קניות פרטית של הקונה, או נשיאתם ביד ללא עגלה – האם יש בהן משום מעשה קניין, שהרי בכולן יש הגבהה, או שחסר 'גמירות דעת' של בעלי המרכול, שרואים בתשלום בלבד קניין?

תשובה

אכן במסחר בימינו, עת הכול מתנהל באמצעות המחשב שבו ניתן לסרוק את כל המוצרים העומדים למכירה, לא חלה מכירה מצד המוכר, אא"כ המוצר עבר את הקופה הרושמת. אפילו אם שילם הקונה לקופאי באופן פרטי וגם עשה קניין הגבהה או חצר (סל קניות) לא מהני, כיוון שאין המוכר מעוניין למכור באופן זה אלא רוצה להיות מסודר, וכאשר המוצר עובר את הקופה הרושמת זה נחשב קניין 'סיטומתא'.

הרב יעקב הילדסהיים |