המשמעות הרוחנית של דיני הקניינים

שאלה

האם לצורת הקניינים,שבתורה ובחז"ל יש משמעות רוחנית מיוחדת,
למשל לעומת סדרי משפט אחרים? או שיש כאן רק סידור צורת
החיים בדרך מסוימת ואין משמעות מיוחדת בכל קנין וקנין. והאם
בעצם סיטומטא, משמעותה כל דרך הסכמית מקובלת, ואז אין
ענין להשתמש בקנניני ההלכה?

 

 

תשובה

יש לצורת הקניינים משמעות רוחנית אבל קטונתי מהבנתם, ואנו
מתעסקים יותר בצדדים המעשיים-הלכתיים שלהם ומדוע בקניין מסויים
ניתן לקנות דברים מסויימים ולא דברים אחרים. לגבי סיטומתא היא מנהג
הסוחרים וצריך לנהוג בה למה שהיא מועילה. ישנה מחלוקת בין
האחרונים האם היא מועילה למקום שצריך קניין מן התורה כגון מכירת חמץ.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |