הלוואה מקרן ההשתלמות

שאלה

אחת ההלוואות המשתלמות היום בשוק (שעליה ריבית נמוכה מאוד באופן ניכר) היא כנגד קרן השתלמות. כיוון שאני במסלול הלכתי, אני חסום מלקחת הלוואה. שאלתי היא: האם אפשר לעבור למסלול כללי?

תשובה

 

הבעייתיות שבהלוואה מקרן השתלמות נעוצה בכך שהלוואה אינה מכספים השייכים לקרן אלא מכספי העמיתים האחרים המופקדים בקרן. נמצא שבעצם המלווים הם העמיתים האחרים, וא"כ יש כאן הלוואה בריבית מאדם פרטי לאדם פרטי, שהיא בעייתית יותר מאשר הלוואה לחברות. אמנם הקרן חתומה על 'היתר עסקא', אך כאמור היא רק מבצעת את ההלוואה, ואינה הלווה ואינה המלווה. לכן קרנות ההשתלמות הנמצאות בפיקוח הלכתי אינן מאפשרות קבלת הלוואה מהקרן. אכן ניתן לומר שמי שמפקיד את כספו בקרן ההשתלמות עושה זאת על דעת שהקרן תשתמש בכספים בהתאם לכללים שלה, וממילא יש כאן גם קבלת 'היתר העסקא' שהקרן חתומה עליו, אך כאמור אין זה פשוט. לכן טוב יותר למצוא מקורות אחרים – כגון גמ"חים למיניהם. אם אין דרך אחרת, הרי שיש על מה לסמוך גם בהלוואה מהקרן

הרב שלמה אישון |