'היתר עיסקא' בעסקת ליסינג

שאלה

האם עסקת ליסינג דורשת 'היתר עיסקא'? מדובר בליסינג מימוני: מקבלים רכב חדש,0 ק"מ. הרכב נרשם בבעלות ראשונה על שם חברת הליסינג. משלמים מקדמה X ותשלום חודשי Y למשך 30 חודשים. בסוף התקופה ניתן לרכוש את הרכב תמורת סכום Z  או להחזירו ולהתקדם לרכב חדש (בתוספת תשלום). חברת הליסינג משווקת את העסקה בתור עסקה 'ללא ריבית'. סכום התשלומים הכולל (בהנחה שבוחרים באפשרות לרכוש את הרכב בסוף התקופה) מסתכם במחיר שהיבואן מוכר את הרכב לידיים פרטיות, ולכן על פניו נראה שאין בכך איסור ריבית. יחד עם זאת, העובדה שהרכב מאבד 'יד' כבר ביום הראשון של העסקה, מצביע על כך שבניית עסקת מימון לפני מחיר היבואן מגלמת מעין ריבית, שכן ערכו של הרכב דרך העסקה נמוך בכ-10%. הוכחה טובה לכך היא שחברת הליסינג מוכנה למכור את הרכב במזומן ללא מימון, תמורת סכום הנמוך מהסכום שאותו דורש היבואן במכירה ליד פרטית. נוסף על כך, אם בוחרים להחזיר את הרכב ולשכור רכב חדש, חברת הליסינג 'תרכוש' כביכול את הרכב מן הלקוח ותפחית כ-8% ממחיר המחירון, היות והרכב רשום בידו הראשונה על חברת הליסינג.

יחד עם זאת, יש לזכור שהלקוח מקבל רכב חדש,0 ק"מ, ואם עבורו כעת אין חשיבות לערך הרכב בעוד כמה שנים (אם רוצים אותו להרבה שנים), הרי שאין זה משנה אם הוא נרשם ביד ראשונה על ליסינג וזה כרוך בהפחתה מהמחירון. בסיכומו של דבר התשלום הוא של X ₪ עבור רכב חדש0 ק"מ. לכן ייתכן שאפשר להתייחס לעסקה כאל עסקה ללא ריבית.

לסיכום, שאלותיי הן: האם בעסקת ליסינג מימוני ישנו צורך ב'היתר עיסקא'? אם כן, כשהעסקה מבוצעת בשיתוף עם בנק מלווה, האם ניתן לסמוך על 'היתר העיסקא' שלו?

 

 

תשובה

חשש הריבית שאתה מעלה נובע מכך ש  X + Y כפול 30 + Z, שווה למחיר רכב יד ראשונה ולא למחיר רכב יד שנייה, והוא בעצם הרכב שמקבלים אם רוכשים את הרכב בעסקת ליסינג מימוני, ועל כן בפועל משלמים כ 10% יותר על הרכב.

אלא שלמעשה אין בכך חשש ריבית, משום שהרכב רשום בבעלות חברת הליסינג ומשתמשים בו, ולכן התשלום לחברה הוא דמי השימוש. אם הלקוח לא היה משלם דמי שימוש היה בכך חשש ריבית, משום שהמקדמה כמוה כהלוואה שנותנים לחברת הליסינג, ובתמורה מקבלים שימוש ברכב בחינם. על כן יש לראות את ההפרש שבין מחיר הרכב בתום התקופה לבין סך כל התשלומים ששולמו, בתור תשלום דמי שימוש ברכב - ולכן אין כאן חשש ריבית.

 

רבני מכון כת"ר |