החזרת מכל מלא לחברת השכרה

שאלה

כאשר שוכרים רכב, חלק מתנאי השכירות הוא להחזיר מכל דלק מלא. האם אין בזה איסור סאה בסאה?

תשובה

 

אין איסור סאה בסאה כאשר מדובר במוצר שיש לו מחיר קבוע בשוק.[1] כל המוצרים בפיקוח ממשלתי נחשבים מוצרים בעלי מחיר קבוע[2] ובכלל זה גם דלק, וממילא אין כאן כל חשש.[1].שו"ע, יו"ד סי' קסב סעי' ג.

[2].תורת ריבית, סי' ז סעי' יד.

הרב שלמה אישון | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14