הורדת מעשר כספים ללא נתינה

שאלה

שלום כבוד הרב,

1) האם יש מעשה נתינה במעשר כספים?

2) מדובר במקרה הבא: בחברת שיווק בארץ הקימו כולל שבו לומדים כל יום חלק מהעובדים. על מנת "לפצות" את העובדים על השעות שבהן הם לומדים ואינם יכולים לעבוד לפרנסתם, המנהלים החליטו לתת להם מלגה חודשית. אחד מהעובדים, שמחזיק בתפקיד בכיר במשרד ומשכורת הולמת לתפקידו, שגם הוא מצטרף לשורות הכולל , נשאל האם יסכים לוותר על המלגה שלו, לאחר שקיבל אותה במשך כמה חודשים, כדי שיוכלו בזכות זה להכניס בכולל לומד נוסף ולחלק לו את מלגת חברו. אותו עובד בכיר הסכים בלב שלם, אך התכוון לתומו, בלי להתנות זאת במפורש, שהסכום עליו הוא מוותר יוכל להיחשב לו כחלק מהמעשר כספים שנותן כל חודש. האם אכן מעשר כספים הוא מעין פירעון חוב ולכן לא צריך "מעשה נתינה" או שהדבר דומה למעשרות שיש בו דין נתינה? על הצד שהוא חוב בעלמא, הנכון לחשוב שאותו הסכום נחשב כל חודש כנתרם על ידו באופן אוטומטי? תודה רבה. שלמה.

תשובה

משו"ת מנחת יצחק (חלק ה סימן לד, ח) עולה שניתן להחשיב את הממון שמוחל עליו כמעשר כספים. 

הרב יעקב אפשטיין | כ"ה אדר תשע"ח 14:46