בניית מרתף

שאלה

שכן בקומה ראשונה בבנין של כמה קומות יש לו חצר החליט השכן לחםור מתחת לגינתו עד לקומת קרקע א השכן מקומת קרקע וטוען לו החפירה שלך (החלל שנוצר) שיך לי שהרי הוא מאחורי הקיר שלי .ועוד אני לא קניתי קומת קרקע שמישהו מקומה ראשונה יגור לי מאחורי הקיר. הדין עם מי והמקורות

תשובה

על פי הדין הדבר תלוי בנוסח החוזה- כך מפורש בחושן משפט סימן ריד "אם לא כתב לו עומק ורום כלל אלא מכר הבית סתם אין לו באויר שעל גג הבית ולא למטה ולא כלום בין בבית בין בחצר שלא קנה אלא עד ראש כותלי החצר ואם בא להגביה ולבנות על אויר הבית או לחפור תחת הקרקע אינו רשאי ".

אולם עסקאות נדל"ן נעשות על דעת מנהג המדינה ולכן יש לבדוק מה הזכות החוקית שיש לקומה הראשונה.

מכון משפט לעם | י"ב שבט תשע"ח 9:19