ביטוח לספר תורה

שאלה

אדם תרם ס"ת לבית כנסת והיסתפק בכספת של הארון קודש ולא רצה לעשות ביטוח . הגבאי ביטח את הארון והספרים. לימים נגנבו הספרים וקיבלו מחברת ביטוח פיצויים מהפוליסה למי שייך דמי הפיצויים לגבאי או לבעל הספר ?

תשובה

הגמרא בכתובות (צח,א) עוסקת בשאלה דומה, כאשר שליח קיבל מתנה על רכישה שביצע בכספי  המשלח. לדעת הרי"ף הסבר דברי הגמרא שונה. לדעתו השליח נהנה מכספי המשלח ויחלוק איתו (הובא בנושא כלים  שולחן ערוך חושן משפט קפ"ג,ו) 
לכן גם כאן נראה שיחלוקו כי כל אחד חייב את השני ונהנה ממנו.

מכון משפט לעם | י"ז סיון תשע"ט 14:06