בדיקת מחירי שוק למוצרים

שאלה

אני עובד בתפקיד שכולל בין היתר עריכת הסכמי רכש בהיקפים גדולים. האם מותר לבדוק מחירי שוק לצורך קנייה, וכיצד יש לעשות זאת? 

תשובה

בעניין בדיקת מחירי שוק – הדבר מותר, ובתנאי שלא תהיה בכך אונאת דברים, דהיינו שלא ייווצר הרושם אצל הספקים שאתה מתכוון ברצינות לקנות אצלם בעוד שברור לך שזו אינה כוונתך. בירור מחירים סתמי אינו בכלל איסור אונאת דברים – בוודאי אם נעשה שלא בשיחה עם אדם אלא דרך האינטרנט וכדומה. (אם ישנן שאלות ממוקדות נוספות בעניין, נשמח בלנ"ד להשיב). 

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ג