תעודות סל וקרנות סל

שאלה

בימים אלו מתפרסמת הודעת הרשות לניירות ערך, ולפיה כל התעודות סל תהיינה קרנות סל; דהיינו הניירות יהיו שייכים ישירות למשקיעים, כמו בקרנות נאמנות. מה המשמעות ההלכתית שיש לשינוי זה?

תשובה

 

אכן שינוי זה עלול ליצור בעיה קשה בתחום ההשקעות הכשרות. כיום ההבדל שבין קרנות נאמנות לבין תעודות סל הינו שבקרנות נאמנות המשקיעים מחזיקים בפועל במניות שבקרן; לעומת זאת בתעודת סל, יש התחייבות כלפי המשקיעים לתשואה העוקבת אחרי מדד מניות מסוים, אך הם אינם מחזיקים בפועל במניות. על כן כיום אין שום מגבלה בנוגע למניות שאחריהן עוקבת תעודת הסל (ובלבד שלחברה המנפיקה את תעודת הסל יהיה 'היתר עסקא'). לעומת זאת בקרנות נאמנות, ראוי להקפיד שהקרן תכלול רק מניות כשרות. אם ייכנס השינוי לתוקף, הרי שדינן של תעודות סל אלו יהפוך להית כדין קרנות נאמנות, וראוי יהיה להקפיד שהן יעקבו רק אחרי מניות כשרות.

הרב שלמה אישון | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14