שימוש במאגר נתונים של העירייה

שאלה

שלום רב
אבקש לדעת האם עובד עיריה רשאי להשתמש במאגר כתובות דואר השייך לעיריה על מנת לשלוח לאותם אנשים תעמולת בחירות לטובת מועמד מסויים או להעתיק אותו ולמסור אותו לאותו מועמד כמובן רק אם המועמד ראוי.

תשובה

איני יודע האם המדובר במאגר גלוי או במאגר חסוי. אם הוא חסוי אפילו ראש העיר המעוניין להיבחר אסור לו להשתמש בו, אם הוא גלוי הוא צריך להינתן לכל המועמדים בשווה.

הרב יעקב אריאל |