ריבית בפיצוי על עיכוב שכר

שאלה

מסרתי שני שיעורי תורה ביישוב דתי בחודש נובמבר. התשלום התעכב מאוד, ורק בתחילת יולי(!) קיבלתי תשלום מהמתנ"ס. הם היו חייבים לי 500 ש"ח, ושילמו לי 541, בלא כל הסבר. שאלתי את הרכזת על מה התוספת, והיא פטרה אותי ב'לא יודעת'. איני מכירה את האנשים במתנ"ס ואין לי את מי לשאול מה פשר התוספת. המחאת התשלום הופקדה. האם מותר לי לקבל את ההמחאה שהופקדה?

תשובה

מותר לך להשאיר את הכסף שהופקד אצלך ואינך חייבת להחזירו, וזאת מכמה סיבות:

א. יש אומרים שאין איסור ריבית כאשר מדובר בחוב של שכר (בשונה מאשר בהלוואה).

ב. יש אומרים שאין איסור ריבית כאשר התוספת על הקרן נועדה לפייס את העובד או לפצות אותו על ההפסד שנגרם לו מחמת העיכוב בתשלום.[1]

ג. היות שמדובר ביישוב דתי – קרוב לוודאי שיש להם 'היתר עסקא', שלפיו כל חוב שיש בו חשש ריבית נחשב עסקה, והריבית אינה אלא שותפות ברווח, המותרת.

ד. גם היא היה חשש כלשהו – זהו רק חשש דרבנן של ריבית מאוחרת, ובכגון זה, אם כבר הפקדת את השיק – אינך חייבת להחזיר.[2][1].     ע' כתר, מחקרים בכלכה ומשפט עפ"י ההלכה, כרך ו סי' מו.

[2].     שו"ע, יו"ד סי' קסא סעי' ב.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ה