פתיחת חנויות בשבת בארצות הברית

שאלה

ברשותו של יהודי בארה"ב יש חנויות שפועלות שבעה ימים בשבוע. העובדים בהן הם גויים. לאחרונה הוא שמע שיש איסור בדבר, ופנה אלי לשאול איך הוא יכול להפעיל את החנויות בהיתר. מבירור עִמו הוברר לי שיש לו שותף נכרי בחלק מעסקיו. הצעתי לו שישתף אותו גם בבעלות על החנויות, באופן שבשבת החנויות יהיו שייכות לשותף הנכרי ורווחי השבת יהיו שייכים לשותף. האם יש ברשותכם הסכם שותפות, או שמא יש עצה אחרת להתיר לו את פתיחת החנויות בשבת?

תשובה

 

אכן יש אפשרות ליצור השותפות באופן כזה שהחנות לא תהיה בבעלות היהודי בשבת. למשל ניתן לקבוע מראש שהשותפות בבעלות על העסק היא רק בחמישה ימים בשבוע, בשבת העסק שייך כולו לגוי, וביום ראשון הוא שייך כולו ליהודי. אלא שזאת יש לקבוע לפני שיוצרים את השותפות, ולאחר שהיא כבר נוצרה לא ניתן לעשות זאת. אמנם גם למצב שהשותפות כבר קיימת יש פתרונות, כגון מכירת העסק לגוי לשבת; או העברת האחריות על הפעלת העסק בשבת לגוי, אשר יהיה שותף ברווחי השבת והוא זה שיקבע האם יפעל העסק בשבת. למעשה, כדאי שיפנה אלינו כדי שנוכל למצוא פתרון שיתאים לעסק שלו.

הרב שלמה אישון | גליון 109 (תשרי תשע"ו) עמ' 7-14