פסיקת פיצויים בבית דין

שאלה

בנושא זה של פיטורים שלא כדין בית דין לעבודה (בית משפט)פוסק לעיתים פיצויים האם בית דין יכול לפסוק גם פיצויים או שזה בגדר קנס? כמו כן ישנם פיצויי הלנה במקרה של הלנת שכר האם ניתן לתבוע פיצויי הלנת שכר שזו ריבית? ועל פי חוקי העבודה היא ניתנת לעובד גם כפיצוי על ההלנה וההוצאות שנגרמות לעובד בגינה כגון תשלומים שחוזרים וכד' (פיצויי הלנה ניתנים באופן צישיר יחסית לתקופה

תשובה

א. פיצויים על הפסד אינם בגדר קנס.

ב. פיצויים על הלנת שכר (לא השכר עצמו) הם בגדר רבית, ובית דין אינו יכול להטיל חיובם.

הרב יעקב אפשטיין | כ' אלול תשע"ז 12:37