פניה לבית משפט חילוני

שאלה

במידה והנתבע אינו מוכן להתדיין אלא לפני דיין פלוני, והתובע חושש מלדון לפניו האם הוא חייב לדון לפניו או שמותר לקבל רשות מבית דין ללכת ולדון לפני בית משפט חילוני?

 

תשובה

כיון שהנתבע מסרב לבוא ולדון בתביעה נגדו אלא לפני דיין מסויים, נראה שמותר לבוא לבית דין ולקבל ממנו רשות לתבוע בבית משפט חילוני.

הרב יעקב אריאל |