פיצויים על פיטורין

שאלה

מה ניתן לעשות על פי ההלכה במקרה של פיטורים שלא כדין האם יש דרך להתמודד עם זה או לדרוש פיצוי כפי שיש בחוקי העבודה ? האם מותר לפנות לבית משפט או שצריך קודם היתר מבית דין

תשובה

אם הצד השני אינו מוכן לבוא לד"ת אין ברירה אלא לקבל רשות מבית דין, ואח"כ לתבוע בבית משפט לחוקי עבודה. אם הוא מסכים - חוקי העבודה במדינה תקפים גם לפי ד"ת כיון שזה מנהג המדינה, ועל כן הדיינים יפסקו לפי חוקי העבודה במדינה.  

הרב יעקב אפשטיין | י"ט אלול תשע"ז 18:53