עסקים מול חברה שאינה שומרת שבת

שאלה

בדעתי להכנס לפעילות עסקית מול המגזר הדתי בתחום בו פעילה כיום חברה אחת, המפעילה מוקד ומעניקה שירות 7 ימים בשבוע. על הפרק כמה אפשרויות, את עיקרן אני מציג כאן בהדרגה:
1. שיווק השירות במגזר הדתי כמות שהוא,
2. שיווק המוצר במגזר הדתי תוך יצירת מסלול שומר שבת עם תעריפים שונים המותאמים לשומרי שבת כחלק מהמסלול (משהו בדומה למסלול שומרי שבת בטלפונים ניידים).
3. הפרדה משמעותית יותר (כמו למשל מותג נפרד ואולי מוקד נפרד ללקוחות שומרי שבת, הפרדה הכרוכה בעלויות לא מבוטלות)
4. הקמת חברת בת שומרת שבת (אמנם בשליטה (51 אחוז) של החברה מחללת השבת, והחברה בת תשכור שירותים מהחברה האם לפי צרכיה רק לימות החול).

האפשרות של הקמת חברה עצמאית אינה עומדת על הפרק בגלל ההשקעות העצומות ובגלל שלגבי חלק מהתשתיות יש סוג של זכינות בלעדית לארץ לחברה הוותיקה.
השאלה:
האם יש יתרון הלכתי לעובדי החברה, למשקיעים בה ולצרכנים בהשקעת מאמץ להתקדם ברצף האפשרויות שהוצגו כאן? האם למדרגות זהזכרתי יש יתרון מבחינה הלכתית (מיתוג נפרד? מוקד נפרד? מנוי שומר שבת שאינו יכול לעשות שימוש בשירות בשבת?)


ברור לי שהיריעה רחבה, אודה לכל התייחסות של הרב,גם אם זו לא תהיה בבחינת הלכה פסוקה

תשובה

מכל הדרכים האפשרות הרביעית היא המותרת. כל הנאה מחילול שבת אסורה!

ולכן אם השירותים שחברת הבת מקבלת כרוכים בחילול שבת בעקיפין זה עדיין בעייתי. למעשה צריך להיכנס למורה הוראה שישמע ויבחן מה הם ההנאות בעקיפין וישקול אם ואיך ניתן להתירם.

הרב יעקב אריאל |