חיובי הורים של שוטה

שאלה

יש בישוב שלנו נער שוטה שחי בעולם הדמיוני שלו. הנער גורם נזקים בעיקר לכלובי בעלי חיים (לא מתוך כוונת נזיקין), הוא פותח כלובים ומעביר חיות ממקום למקום לפעמים נוטל ארנבת לביתו וכדו'.

א) האם הוריו חייבים בתשלומי נזקיו?
ב) האם מוטל עליהם לשמור שלא יזיק?

תשובה

פורמאלית הוריו אינם חייבים בנזקיו מפני שחרש שוטה וקטן פגיעתן רעה הם שחבלו והזיקו פטורים ואחרים שחבלו בהם והזיקו להם חייבים.

אך בכל זאת ראוי שהם יקחו אחריות על בנם

הרב יעקב אריאל |