'חוק החרם'

שאלה

יש מקום הלכתי בדיני נזיקין לחוק החרם או שהוא רק הצהרה פוליטית?

תשובה

בדיני נזיקין הרגילים כל קריאה או פרסום שלא לקנות או להשתמש בשרותים של פלוני או מוסד פלוני היא בגדר גרמא בנזיקין והיא אסורה חייבים עליה תשלומים בידי שמים
בפרט מי שהוא מתוקצב ע"י המדינה לשם נתינת שירות מסויים אינו יכול להחרים ציבור הנצרך לשירותיו, זוהי רשעות

הרב יעקב אריאל |