הלואה שניתנה ללא היתר עיסקא

שאלה

אדם נתן הלואה ברבית ללא היתר עיסקא, לאחר שהתברר לו שצריך היתר עיסקא. הוא קיבל מהלווה את החוב בהמחאה ורוצה לתת הלוואה חדשה עם היתר עיסקא.

שאלתו היא: האם הוא צריך להקיד את ההמחאה של הלווה בחשבונו ואח"כ לתת המחאה חדשה של הלואה ועליה לרשום היתר עיסקא או שדי בכך שיכתוב הית עיסקא ויקרע את המחאת ההחזר של הלווה?

תשובה

נראה שהוא צריך לקבל את מלוא הפרעון ואח"כ לתת הלואה חדשה בהיתר עיסקא.

הרב יעקב אריאל |