הורדת מוזיקה מהאינטרנט

שאלה

שלום מו"ר,

רצינו לשאול בעניין הורדת מוזיקה מהאינטרנט כמה שאלות: א. האם שייך בזה דין של אבדה ששטפה נהר? האם לא ראוי לחלק בין נכס וירטואליכגון מוזיקה לבין נכס ממשי כגון מעות, ואולי בכלל יש להגדיר נכס וירטואלי כדבר הגורם לממון?  מה יהיה הדין כאן, האם יש יאוש או שמא לא?

ב. האם, מלבד העניין ההלכתי לא ראוי לאסור את ההורדה מסיבות מוסריות, כגון: פגיעה בפרנסת האמנים?

ג. האם אין כאן גם בעיה של מסייע לדבר עבירה, שהרי ידוע שמספר ההורדות והכניסות לאתר מגדילות את הכנסותיו של בעל האתר (שהוא גנב לכוע) ע"י פרסומות וכדו (ועוד הגדילו לעשות, שיש אתרים בהם אי אפשר להוריד את הקבצים הגנובים בו עד שתתקבלנה מספר בקשות (200!) להורדת הקובץ מקרב הגולשים, ורק לאחר מכן יוכלו כולם להורידו)?

ד. שמעתי שדעת מו"ר הרב אברהם שפירא זצ"ל הייתה להתיר את הדבר. האם נכון? תודה מראש וסליחה על האריכות!

תשובה

א. באופן כללי רק דבר שבעליו הרשו להוריד אותו מותר, שאר הדברים באינטרנט הותרו לראיה ושמיעה אבל לא להורדה.

ואין זה משנה שאלו דברים שאין בהם ממש, קיימות תקנות זכויות יוצרים.
ב. ודאי.
ג. איני מכיר את כל חוקי האתרים עכ"פ יש איסור להוריד אם אין הרשאה של האומן או בעל המוצר (חברת תקליטים).
ד. איני יודע.

הרב יעקב אריאל |